"ปลดล็อก"เด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษ นำร่องโรงเรียน2พันแห่ง เรียน2ภาษา


   

7พ.ย.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 พบว่า หลายประเทศมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพ รวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ก็มีการพูดถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันปัญหาที่หลายประเทศได้ชี้ชัดออกมาว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขสำหรับประเทศไทย คือ เรื่องการจัดการศึกษาที่ยังต้องปรับปรุง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็ตรงกับแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ ศธ.หวังว่าการวางรากฐานด้านการศึกษาในเรื่องต่างๆ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ เพราะในอนาคตประเทศจะต้องเตรียมตัวเรื่องการลงทุนที่จะมีเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดประเทศ ดังนั้นคนของเราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทักษะอาชีพ และทักษะด้านภาษา

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า สำหรับการพัฒนาทักษะด้านภาษานั้น ตนตั้งใจว่าในระยะเวลาสั้นนี้ โรงเรียนประจำอำเภอจะต้องสอน 2 ภาษา ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ แต่อาจจะยังขาดความเข้มข้น ไม่สามารถเห็นเป็นผลเชิงประจักษ์ได้ ถ้าหากว่ามีการจัดสรรงบประมาณที่ลงทุนไปในส่วนของการสอนภาษาที่ 2 มากขึ้น จะส่งผลให้การวางฐาน เรื่อง ทักษะภาษาของเราดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณของ ศธ.ที่มีในปัจจุบันยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ แต่เราจะพยายามที่จะขับเคลื่อนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยจะเริ่มที่กลุ่มโรงเรียนประจำอำเภอ ประมาณ 2,000 แห่งขึ้นไป ในปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยเป็นต้นไป สำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 นั้น เราได้เตรียมงบประมาณ ปี 64 ให้รองรับในเรื่องนี้แล้ว

“นอกจากนี้ในส่วนของอาชีวศึกษาก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะภาษาไปควบคู่กัน ซึ่งเร็วๆ นี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะสรุปข้อมูลการจัดกลุ่มวิทยาลัยให้เข้ากับกลุ่มธุรกิจต่างๆ มาให้ผมดู เพื่อที่จะสร้างศูนย์ฝึกอบรมที่มีคุณภาพในแต่ละสายงานให้เป็นหลัก อีกทั้งการจัดวิทยาลัยก็จะมองถึงบริบทในพื้นที่ด้วย เพราะต้องมีสถานที่ฝึกงานที่ใกล้เคียง ซึ่งจะดำเนินการในลักษณะนี้ถือเป็นการใช้งบประมาณที่ตรงกับความต้องการ และยังสามารถผลิตแรงงานได้อย่างมีคุณภาพด้วย”รมว.ศธ.กล่าว


ขยันดีนะ....ฝ่ายค้านชุดนี้ เคาะกะลากันรายวัน จะแก้รัฐธรรมนูญ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล งานเต็มมือ!    เรื่องหาวิธีชำเรารัฐธรรมนูญพูดกันไปเยอะแล้ว มาที่เรื่องซักฟอกรัฐบาลดูบ้าง 

ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน