ขสมก.จัดรถ 129 เส้นทางรองรับประชาชนเที่ยวงานลอยกระทง


เพิ่มเพื่อน    

8 พ.ย.62-นายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล  ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พ.ย.62  หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดงานลอยกระทงขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีไทย เช่น ไอคอนสยาม, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, สะพานพระราม 8,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ท่าน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ภูเขาทอง และสวนสาธารณะใน กทม. 30 แห่ง เป็นต้น  ขสมก.ได้เตรียมจัดเดินรถโดยสารให้บริการประชาชน จำนวน 2,959 คัน รวม 22,640  เที่ยว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในเส้นทางปกติ  จำนวน 129 เส้นทาง ได้เพิ่มเที่ยววิ่งและการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ พร้อมทั้งขยายเวลาการเดินรถจากปกติ ออกไปอีก 1 ชั่วโมง

2. จัดเดินรถ  AIRPORT  BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ  จำนวน  5  เส้นทาง ดังนี้
      - สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สถานีรถไฟฟ้า  BTS  จตุจักร จำนวน 16 คัน
      - สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  จำนวน 8 คัน
      - สาย A 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สวนลุมพินี จำนวน 6 คัน
      - สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง  จำนวน 6 คัน
      - สาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง  จำนวน 8 คัน

3. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ  จำนวน  4  สถานี รวม  36  เส้นทาง  ดังนี้ 
      -  สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517 และ 536
      -  สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511  
      -  สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ 66, 79, 511, 515, 516 และ 556                                         
      -  สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ 4, 7, 21, 25, 29, 34, 73, 73ก, 75 และ 501
ด้านมาตรการเพื่อความปลอดภัย

      -  การเตรียมความพร้อมของรถโดยสาร  ขสมก.ได้ประสานบริษัทเหมาซ่อมตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองต่างๆ  ตรวจเช็คระบบท่อไอเสียและตรวจวัดควันดำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  พร้อมทั้งให้พนักงานขับรถโดยสารตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและอุปกรณ์ส่วนควบเช่น ระบบไฟฟ้า  ระบบเบรก  ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ  และถังดับเพลิง เป็นต้น ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน  

       -  การเตรียมความพร้อมของพนักงานประจำรถ ให้หัวหน้างาน ตรวจความพร้อมร่างกายของพนักงานประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับขี่ ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ตักเตือนพนักงานขับรถ ให้เปิดประตูเมื่อรถจอดสนิท และปิดประตูก่อนนำรถออกจากป้าย ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด และให้ระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน  รวมถึงให้พนักงานเก็บค่าโดยสารช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการขึ้น - ลงรถแก่ผู้ใช้บริการเป็นกรณีพิเศษ  จัดพนักงานสายตรวจพิเศษ นายตรวจ  ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณพื้นที่จัดงานที่รถโดยสารวิ่งผ่าน และตามป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น  นอกจากนี้  ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถในวันลอยกระทง ปี 2562 ได้แก่  ศูนย์วิทยุรัชดา ศูนย์วิทยุเขตการเดินรถที่ 1 - 8  และศูนย์แนะนำบริการ Call Center 1348 ให้เป็นหน่วยประสานงาน หน่วยงานภายใน ภายนอก เพื่อรับแจ้งและประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารการเดินรถ