โหรคมช.ฟันธง ‘บิ๊กตู่’อยู่ยาวๆ ไร้เรืิ่องรุนแรง


เพิ่มเพื่อน    

 โหร คมช.ฟันธงนายกฯ บริหารประเทศต่อไปได้เรื่อยๆ เพราะยังมีงานต้องทำ ปีหน้ามีปรับ ครม.บิ๊กตู่ 2-3 ไม่มีปรับใหญ่ ซูเปอร์โพลสำรวจความเห็นประชาชน ส่วนใหญ่นอนหลับดีในยุครัฐบาลประยุทธ์ ขณะที่ร้อยละ 7.3 บอกว่าไม่มีความสุข  

    นายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ หรือโหรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) กล่าวถึงดวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ว่าเท่าที่ดูในขณะนี้ไม่มีปัญหาอะไร ยังเห็นทำงานต่อไปได้เรื่อยๆ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ยังมีหน้าที่ต้องทำงานอยู่ต่อ 
    "ปัญหาที่รัฐบาลเจออยู่ในขณะนี้ เท่าที่ผมดูก็ยังปกติไม่มีอะไร ไม่มีอะไรร้ายแรงไม่ต้องกังวล ยังพาเรือลำนี้ไปได้ เป็นปกติของการทำงานคนหมู่มากในระบบประชาธิปไตยที่เรารู้กัน ต่างพ่อ ต่างแม่ หลายพรรคหลายพวกมารวมกัน นักการเมืองบางคนเราก็รู้อยู่ นานาจิตตัง เมื่อคนหมู่มากและหลายกลุ่มหลายฝ่ายมารวมกัน ต่างความคิดต่างย่อมมีปัญหา แต่ปัญหาตรงนี้แก้ไขได้"
    โหร คมช.กล่าวว่า ช่วงปีหน้าประมาณกลางปีอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี (ครม.) บ้างเพื่อความเหมาะสมในหน้าที่ มีรัฐบาลบิ๊กตู่ 2 บิ๊กตู่ 3 แต่ไม่ใช่เป็นการปรับใหญ่ ปรับเพื่อความเหมาะสม เพราะบางคนหมดหน้าที่ต้องไปทำหน้าที่อื่น ส่วนผู้ที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ยังอยู่ครบ เพราะหลายท่านยังไม่หมดหน้าที่
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ดัชนีผลงานรัฐบาลยุคลุงตู่ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,197 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 -15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา โดยมีหลักเกณฑ์คำนวณค่าดัชนีดังนี้ นำสัดส่วนของผู้ตอบในทางบวกหักออกจากสัดส่วนของผู้ตอบในทางลบและบวกด้วย 100 ถ้าค่าคะแนนได้เกิน 100 ถือว่าเชื่อมั่น ถ้าต่ำกว่า 100 ถือว่าไม่เชื่อมั่น
    ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีผลงานรัฐบาลยุคลุงตู่ ที่ได้คะแนนความเชื่อมั่นสูงที่สุดคือ ด้านความมั่นคง ความสงบของบ้านเมือง ได้ 175.47 คะแนน รองลงมาคือด้านความแข็งแกร่งของค่าเงิน ได้ 160.95 คะแนน, อันดับสาม ด้านการให้บริการของธนาคารรัฐ ได้ 154.84 คะแนน
    อันดับสี่ ได้แก่ ด้านสุขภาพของประชาชน ได้ 150.92 คะแนน,  อันดับห้า ได้แก่ ด้านการศึกษา ได้ 143.18 คะแนน, อันดับหก ได้แก่ ด้านพลังงาน ได้ 141.40 คะแนน, อันดับเจ็ด ได้แก่ การมีงานทำของประชาชน ได้ 114.50 คะแนน, อันดับแปด ได้แก่ ด้าน การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ได้ 103.96 คะแนน แต่ที่น่าเป็นห่วงคือด้านเงินในกระเป๋าของประชาชน ได้ 95.81 คะแนน เป็นตัวเดียวที่ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในการสำรวจพบครั้งนี้
    อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือเมื่อถามถึงความสุขจากการนอน ของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.6 มีความสุข แต่ร้อยละ 26.1 ตอบกลางๆ และร้อยละ 7.3 ที่ตอบว่าไม่มีความสุข ส่วนสาเหตุของคนที่ตอบว่ามีความสุขจากการนอนระบุว่า ทำใจได้ถึงเวลานอนคือนอน ได้พัก ไม่คิดมาก ทุกอย่างดี ยึดหลักศาสนา ปฏิบัติธรรม ได้ที่นอนดี และสุขภาพดี เป็นต้น ในขณะที่กลุ่มคนที่ตอบกลางๆ ระบุว่า มีปัญหาเศรษฐกิจ มีปัญหาสุขภาพ เครียด วุ่นวาย นึกถึงเงินในกระเป๋า เป็นธรรมดา เป็นต้น และกลุ่มคนที่ตอบว่าไม่มีความสุข ระบุว่า สุขภาพแย่ นึกถึงเงินในกระเป๋า ตกงาน ทำมาหากินขัดสน เครียดจัด เศรษฐกิจแย่ เป็นต้น.


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"