สสว.อัดงบ 3,800ล้านหนุนเอสเอ็มอี 4.0 


เพิ่มเพื่อน    

กอบศักดิ์ มอบนโยบายการขับเคลื่อนเอสเอ็มอี 4.0 อัดงบ 3.8 พันล้านบาทปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ผุดโครงการปั้นดาว ปูพรมพัฒนาภาคการค้าและบริการในเมืองรองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่ชุมชน ตั้งเป้านำร่อง 10 จังหวัดภายในปีนี้

15 มี.ค. 2561 - นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงภายหลังการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร สสว. ว่าได้สั่งการให้ สสว.เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)แบบเบ็ดเสร็จ โดยจัดทำงบประมาณบูรณาการด้านการส่งเสริมเอสเอ็มอีของประเทศร่วมกับ 25 หน่วยงาน ภายใต้วงเงิน 3,810.41 ล้านบาท โดยให้ประสาน กำกับ และติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติเน้นปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจสู่ เอสเอ็มอี 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเสริมศักยภาพ สื่อสารด้านการตลาด วางระบบการพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลจะใช้เป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า สสว.จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการปั้นดาว เติมเต็มศักยภาพและรองรับความต้องการของผู้ประกอบการแบบครบวงจรในจังหวัดรองทั่วประเทศ โดยอาศัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด ฯลฯ ที่สสว.มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วย นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนตามวงจรธุรกิจ โดยผลักดันให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทำงานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพ คาดว่าภายในปี 2561 จะสามารถดำเนินโครงการปั้นดาวได้ไม่น้อยกว่า 10 จังหวัด


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'