"ณัฏฐพล"เดินหน้าเจรจาคลัง เปิดทางเอกชนลงทุนการศึกษาได้ลดหย่อนภาษี 200% 


เพิ่มเพื่อน    

20 พ.ย.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ว่า ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยมีตนเป็นประธาน และที่ประชุมยังมีการรายงานข้อมูลต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เพื่อให้โครงการฯ นี้ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มข้นมากขึ้น เพราะ ศธ.มั่นใจว่าโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เป็นโครงการที่ดีทั้งยังมีการต่อยอดจากสิ่งเคยมีการดำเนินการไปแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงแผนการลดหย่อนภาษีจากการลงทุน ด้านการศึกษา จำนวน 200% ให้กับภาคเอกชน ที่จะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาด้วย ซึ่งตนเข้าใจว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้รายได้ของประเทศหายไปบางส่วน แต่ในการช่วยลงทุนด้านการศึกษา ประเทศจะได้ประโยชน์อย่างมากในระยะยาว และหากเรามีมาตรการภาษีที่ชัดเจน มีระบบการดำเนินการที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งการดำเนินการลดหย่อนภาษี การจัดการเอกสารต่างๆ ตนมั่นใจว่าจะมีภาคเอกชนอีกจำนวนมากที่จะมาเข้าร่วมในโครงการนี้ อย่างไรก็ตาม ตนหวังว่าโครงการฯ นี้จะเป็นโครงการฯ ตัวอย่างที่สามารถขยายผลในวงกว้างได้

“ภาคเอกชนก็มีการสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับกฏ ระเบียบต่างๆ ที่อาจจะทำให้แผนงานมีการสะดุด อีกทั้งยังมีเรื่องผู้อำนวยการสถานศึกษาในโครงการฯ ที่มีการโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอื่น ซึ่งทำให้เกิดข้อกังวลว่าจะการขับเคลื่อนโครงการฯ จะไปต่อเนื่อง โดยทาง ศธ. ก็เตรียมที่จะมีการวางแนวทางที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อำนวยการ ในกรณีที่ขับเคลื่อนโรงเรียนตามโครงการได้เป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จ ก็อาจจะมีการเพิ่มแรงจูงใจให้ แทนที่ ผอ.จะต้องขวนขวาย ขยับขยายด้วยตัวเอง หรือไปอยู่ในโรงเรียนที่ใหญ่กว่า ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาในเรื่องของผลตอบแทน”รมว.ศธ. กล่าว
 


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"