ครม.รับทราบยูเนสโกรับรองเมืองโบราณศรีเทพ-กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง


เพิ่มเพื่อน    

26 พ.ย.62- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้มีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 43 ให้ที่ประชุมครม.รับทราบ ว่าคณะกรรมการมรดกโลกมีมติรับรองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยที่บรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก 2 แห่ง ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทปลายบัด 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งกลับเอกสารกรณีการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก  โดยให้ประเทศไทยแก้ไขเรื่องเขตแดน ไม่ควรพูดถึงเรื่องเขตแดนในการเสนอเข้าเป็นมรดกโลก เนื่องจากพื้นที่ป่าแก่งกระจานมีเขตแดนที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์  นอกจากนี้ยังให้ไทยกลับมาแก้ไขในเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งไทยได้ดำเนินการแก้ไขตามคำเรียกร้องของคณะกรรมการมรดกโลกแล้ว โดยมีการจัดที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าแก่งกระจาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งเรื่องสาธารณสุข สาธารณูปโภค และมีการจัดทำข้อตกลงประชาคมร่วมกันว่าหากป่าแก่งกระจานขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกจะไม่มีการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ ทางไทยจะเร่งดำเนินการเรื่องทั้งหมด และส่งข้อมูลกลับไปยังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกอีกครั้ง.


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'