'ส.ว.'ตั้งกระทู้จี้แก้ปัญหารุกที่ดินสปก.'ธรรมนัส'ลั่นเอาจริงฟันคนบุกรุกไม่ไว้หน้า


เพิ่มเพื่อน    

2 ธ.ค.62-ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ตั้งกระทู้สดถาม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินสปก. โดยระบุว่า ที่ดินสปก.เป็นปัญหามายาวนานหลายรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ดินสปก.ที่ให้สิทธิคนยากจนตกไปอยู่ในมือของผู้มีอิทธิพล ปัญหาเกิดจากส่วนราชการที่ละเลยในการจัดการปัญหา และเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐที่ล้มเหลว ร่วมกับผู้มีอิทธิพล และนายทุนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น จึงขอถามถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินสปก. หรือที่ดินอื่นใดของรัฐบาล

ร.อ.ธรรมนัส  ชี้แจงว่า ผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สปก.กำหนด โดยกฏหมายใช้คำว่า “หรือ”  บุคคลที่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิที่ดินทำกิน หรือสิทธิที่อยู่อาศัย ตามกฎหมายของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บุคคลนั้นต้องเป็นเกษตรกร หรือเป็นบุคคลที่มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี หรือบุคคลนั้นต้องจบการศึกษาด้านเกษตรกรรม หรือบุคคลนั้นต้องเป็นบุตรของเกษตรกร เป็นต้น และกฎหมายกำหนดว่าสิทธิจัดสรรที่ดินต้องไม่เกินกว่า 50 ไร่ขึ้นไป เราจึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายฉบับเดียวเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ว่าบุคคลที่เข้าครอบครองหรือบุกรุกในพื้นที่สปก. เกินกว่า 50ไร่ขึ้นไป และไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก. รัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดคืนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ตนได้มีโอกาสไปตรวจราชการหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ พบว่ามีพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินในหลายจังหวัด ถูกกลุ่มนายทุน ผู้นำท้องถิ่น และนักการเมือง เข้าครอบครองเป็นที่ดินแปลงใหญ่ โดยเฉพาะ จ.กระบี่ เป็นจังหวัดที่กลุ่มนายทุนถือครองที่ดินสปก.เยอะที่สุดในประเทศไทย ผมจึงมีความจำเป็นต้องมอบหมายให้เลขาธิการสปก. และเจ้าหน้าที่ยึดคืนสถานเดียว โดยไม่มีข้อยกเว้นให้บุคคลใดทั้งนั้น และประกาศต่อประชาชนที่มาเรียกร้องที่ดินทำกิน ว่าจำเป็นต้องยึดคืนที่ดินแปลงใหญ่ทั้งหมดเพื่อจัดสรรให้เกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติจะต้องถูกลงโทษสถานเดียว ในฐานะที่ไม่กำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย ซึ่งหลังจากรัฐบาลได้เข้ามาทำงานเป็นเวลากว่า 4 เดือน สามารถยึดคืนที่ดินได้แล้ว 33,443 ไร่ และจัดสรรที่ดินให้เกษตกรแล้ว 20,541 ไร่ ในพื้นที่ 8 จังหวัด 21 แปลง

“วันที่ผมมอบนโยบายให้กับทุกกรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพะสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผมได้ให้นโยบายชัดเจนว่าหากมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสปก.คนใดละเลยเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มพรรคพวกตัวเอง หรือนำไปปฏิบัติรังแกประชาชน ไม่ยึดหลักกฎหมาย เจ้าหน้าที่คนนั้นจะต้องถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดำเนินคดีอาญาทันที ผมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโดยมีจุดหมายเดียว คือยึดคืนที่ดินของหลวงเพื่อจัดสรรให้เกษตรกร”

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า วันนี้แผนที่ที่บังคับใช้ในประเทศไทยมีหลายฉบับเกินไป ทุกส่วนราชการมีแผนที่ของตัวเองหมด แล้วถามว่าเราจะบังคับใช้แผนที่ผืนไหนกับประชาชน อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งรัฐบาลชุดที่แล้วพยายามแก้ปัญหาให้มีแผนที่ผืนเดียวเท่านั้น ตนจึงมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการจะทำให้มีแผนที่แค่ผืนเดียวในการบังคับใช้ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือต่อนายกฯ ได้ข้อสรุปชัดเจนว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเดินหน้าให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการใช้แผนที่เดียวเท่านั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขที่อาจกระทบต่อประชาชนบางข้อเท่านั้น เมื่อมีแผนที่เดียวบังคับใช้ปัญหานี้ก็จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 
 


คนร่วมชุมนุม "ม็อบสามสัส" ระยะหลังดูจะออกอาการเซ็งๆ เห็นโพสต์บ่น....ไรวะ"เย็นนัดชุมนุม-ค่ำให้กลับไปกินนมนอน"!แบบนี้ มันคงจบหรอกนะ ที่ "รุ่นเรา" น่ะมันน่าจะไปจบที่ "คุก" ซะก่อนมากกว่า!

ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'