"PISA 2018ไทยคะแนนอ่านร่วง คณิต-วิทย์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย "ณัฏฐพล"ลั่นอีก2ปีตีตื้นได้


เพิ่มเพื่อน    


 

 

3ธ.ค.62-ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ และนายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกันแถลงผลการประเมิน PISA 2018

โดยนายณัฏฐพล กล่าวว่า การประเมิน PISA 2018 เน้นการประเมินด้านการอ่าน มีนักเรียนเข้าร่วมการประเมินประมาณ 600,00 คน จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 8,633 คน จาก 290 โรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษา โดยผลการประเมินของประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่าน 393 คะแนน จากค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ 487 คะแนน คณิตศาสตร์ 419 คะแนน จากค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ 489 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 426 คะแนน จากค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ 489 คะแนน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015 พบว่า ด้านการอ่านมีคะแนนลดลง 16 คะแนน ส่วนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 3 คะแนน และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 4 คะแนน อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มั่นใจว่า บางการประเมินเราเดินมาถูกทาง บางผลการประเมินก็ต้องมีการพัฒนา ซึ่งในส่วนของตนเองได้มีโอกาสศึกษารายละเอียด ทั้งแนวทางที่ปฏิบัติข้อสอบเก่า รวมถึงการคัดเลือกผู้เข้าสอบ ที่ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ และสถิติ สำหรับการสอบ PISA ที่จะจัดขึ้นอีกครั้งในปี 2021 ตนมั่นใจว่า แนวทางที่ ศธ.ได้ทำงานมาขับเคลื่อนมาสามารถนำประเทศไปได้แน่

"ทั้งนี้ผมต้องการที่จะสร้างความเข้าใจว่า ในการทดสอบจะมี 3 ด้าน  ซึ่งแต่ละปีมีปริมาณข้อสอบแต่ละด้านต่างกัน โดยปีนี้ข้อสอบการอ่านมากกว่าด้านอื่นๆ และในการสอบ PISA 2021 ข้อสอบคณิตศาสตร์จะมากขึ้น ดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อม ซึ่งจากผลคะแนนของ PISA 2018 ผมรู้สึกภูมิใจที่เราสามารถรักษาระดับมาตรฐานไว้ได้ในส่วนของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไว้ได้ และจะต้องมีการขยายผลให้กว้างไปกว่าที่เป็นอยู่ "
นายณัฏฐพล กล่าวอีกว่า แต่สำหรับประเด็นคะแนนด้านการอ่านมีผลที่ต้องปรับปรุง ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ ศธ.กำลังดำเนินการและพัฒนาอยู่  ทั้งหลักสูตรที่จะปรับให้มีการอ่านและวิเคราะห์มากขึ้น ขณะเดียวกันการส่งเสริมให้มีการขยายการศึกษาให้เท่าเทียมทั่วทั้งประเทศก็เป็นแนวทางที่จำเป็นต้องทำ เพราะผลคะแนน PISA เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า ศธ.จะต้องทำให้เด็กทั่วทั้งประเทศไทยมีความสามารถเท่าเทียมกัน
รมว.ศธ.ยังกล่าวอีกว่า  แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยจะน้อยกว่า ค่าเฉลี่ยกลางของ OECD ตนมองว่าอีก 2 ปีข้างหน้าประเทศไทยต้องปรับปรุงและสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เพราะขณะนี้เรามีการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจน และการพัฒนาการศึกษาไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ผลกลับมาที่ตัวของนักเรียนทั่วประเทศไทย

ด้านนพ.ธีระเกียรติ  กล่าวว่า ในส่วนของประเทศไทยกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศ/เศรษฐกิจที่มีคะแนนสูงสุดอันดับต้นๆ 5 อันดับแรก และกลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ส่วนกลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ ยังคงมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความแตกต่างของคะแนนระหว่างนักเรียนกลุ่มที่มีคะแนนสูง กับนักเรียนกลุ่มที่มีคะแนนต่ำ ในภาพรวมพบว่า มีช่องว่างของคะแนนประมาณ 200 คะแนน   โดยแนวโน้มความแตกต่างในด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ยังคงที่  ส่วนด้านคณิตศาสตร์มีช่องว่างของคะแนนกว้างขึ้น   เนื่องจากนักเรียนกลุ่มสูงมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ในขณะที่นักเรียนกลุ่มต่ำมีคะแนนเฉลี่ยลดลง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่า นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกว่านักเรียนชายในทุกด้าน  
นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนไทยให้ความสนใจเรียนด้านไอซีทีเพียงแค่ ร้อยละ 1 เท่านั้น ซึ่งสวนทางกับทิศทางของประเทศ ที่สำคัญนักเรียนชายไทยมีเพียง ร้อยละ 10 เท่านั้นที่คิดเรียนวิศวะ ส่วนนักเรียนหญิงก็มุ่งเรียนหมอเป็นส่วนใหญ่ ที่สำคัญพบว่าโซเชียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการอ่านและคิดวิเคราะห์ของเด็ก แต่หนังสือกลับมีส่วนสำคัญช่วยให้เด็กอ่านและคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี

“อย่างไรก็ตาม ทาง OECD ไม่ได้มีการจัดอันดับคะแนนเฉลี่ยของแต่ละประเทศ เนื่องจากไม่ได้มีประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วม และบางประเทศก็ไม่ได้เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด อีกทั้งผมคิดว่าผลคะแนน PISA ก็เหมือนการตรวจสุขภาพด้านการศึกษาของประเทศประจำ 3 ปี ว่าแต่ละประเทศยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด เมื่อเทียบกับผลคะแนนของประเทศตัวเองในการประเมินครั้งที่ผ่านมา เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขได้อย่างตรงจุด”ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ
 


"เคอร์ฟิว"! ตั้งแต่ ๔ ทุ่ม-ตี ๔ "ทั่วประเทศ" ตั้งแต่วันนี้ (๓ เม.ย.) เป็นต้นไป ไปถึงไหน? ถึงเมื่อ คณาจารย์แพทย์ บอกนายกฯ ว่า

เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'