ชมภาพแรก!ติดตั้งประติมากรรมช้างหิมพานต์ ในอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่สนามบินสุวรรณภูมิ


เพิ่มเพื่อน    


3 ธ.ค.62 - นายมนัส แจ่มเวหา นายธานินทร์ ผะเอม กรรมการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ คณะกรรมการกำกับบริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รสภ.(ปก.1) นายอนันต์ หวังชิงชัย รสภ.(บษ.) นายปฐม ธรรมธรานนท์ ผอก.ฝรภ.และผู้บริหาร ทอท. นางมนัญญา เบญจกุล ชญภ.(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ชญม. (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) และนางภัสรมน จันทร ผอก.ฝสก.เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โดยมีนายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รญว. นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ ชญว. น.ส.ณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผอก. สกส. พร้อมผู้บริหาร สกส. สายงานวิศวกรรมและงานก่อสร้าง ให้การต้อนรับและนำเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ

การเยี่ยมชมครั้งนี้ได้จัดแนวเส้นทางการเยี่ยมชมเสมือนเส้นทางของผู้โดยสารขาออกเพื่อมาขึ้นเครื่องบินที่ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1 ) โดยเริ่มจากอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน มายัง Concourse D สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติและช่องทางเดินรถ APM เข้าสู่อุโมงค์ที่ติดตั้งระบบ ICS : Individual Carrier System ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาออก เดินทางต่อมาที่ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า บริเวณห้องน้ำ ที่มีการตกแต่งโดยการสร้างจุดเด่น นำเอาประเพณีลอยกระทงของไทยเข้ามาผสมผสาน และแนวเส้นทางผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง จากนั้นเดินทางขึ้นไปชั้น 3 จุดผู้โดยสารขาออก ต่อไปที่ชั้น 4 บริเวณร้านค้าร้านอาหาร และลงมาเยี่ยมชมบริเวณระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าชั้น G

การเยี่ยมชมโครงการครั้งนี้นอกจากติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 แล้ว คณะกรรมการได้ให้เกียรติร่วมในพิธีติดตั้งงานประติมากรรมช้างหิมพานต์ (คชสาร) ขนาด 7 เมตร และ 5 เมตร โดยเป็นการติดตั้งชิ้นส่วนงาช้าง ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 3 อาคาร SAT-1

ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการฉายวิดีโอเปิดตัวอาคาร SAT-1 และวิดีโอแนะนำประติมากรรม คชสารพญาช้างเผือกเป็นครั้งแรก ผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6WCMJ7TKKkc สามารถติดตามตอนอื่นๆ ได้ในลำดับต่อไป


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"