บขส.หนุนท่องเที่ยววันธรรมดาลดราคา50%ทุกที่นั่ง


   

 


5 ธ.ค.62-นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้จัดโครงการ “เที่ยววันธรรมดา ราคา SHOCK โลก ลด 50% ทุกที่นั่ง กับ บขส.” จากราคาค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2562 (เฉพาะวันธรรมดา) จำนวน 2,500 สิทธิ์/คน/เที่ยว 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในวันธรรมดา ตามโครงการเที่ยววันธรรมดา ราคา SHOCK โลก ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งโครงการนี้ บขส. ได้ร่วมกับบริษัท อาร์เอ็ม เอส พับลิชชิ่ง จำกัด สนับสนุนและเพิ่มส่วนลดค่าโดยสารให้แก่ประชาชนที่เดินทางกับรถโดยสาร บขส. ในช่วงเวลาดังกล่าว
 
สำหรับเงื่อนไข และการใช้สิทธิ์ประโยชน์ โครงการ “เที่ยววันธรรมดา ราคา SHOCK โลก ลด 50% ทุกที่นั่ง กับ บขส.” ประกอบด้วย
1. ผู้โดยสารต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์จากเว็บไซต์ www.วันธรรมดาราคาช็อคโลก.com
2. แสดงสิทธิ์ส่วนลดต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว ก่อนซื้อตั๋วโดยสาร และต้องชำระเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

3 .สำหรับลูกค้าที่แสดงรหัสส่วนลดจาก "โครงการเที่ยววันธรรมดาราคา Shock โลก" เท่านั้น
4. เฉพาะเดินทางในวันธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2562 
5. สามารถใช้ได้ 1 รหัส/สิทธิ์/คน/เที่ยว เท่านั้น
6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นของบริษัทฯ ได้
7. ใช้สิทธิ์ ณ จุดให้บริการจำหน่ายตั๋วสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 24 - 28 ชั้น 1    
   และ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 95 -101 ชั้น 3 เท่านั้น
8. ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือคืนตั๋วโดยสารได้ในทุกกรณี

9. สำหรับเดินทางกับรถโดยสารภายในประเทศทุกเส้นทาง ยกเว้น เส้นทาง กรุงเทพฯ-สตูล, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่- 
   ด่านนอก, กรุงเทพฯ-สงขลา, กรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-เบตง, กรุงเทพฯ-ปัตตานี และ 
   กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก (สาย 9917 และ 986)
10. ลดเฉพาะค่าโดยสารเท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"