บขส.หนุนท่องเที่ยววันธรรมดาลดราคา50%ทุกที่นั่ง


เพิ่มเพื่อน    

 


5 ธ.ค.62-นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้จัดโครงการ “เที่ยววันธรรมดา ราคา SHOCK โลก ลด 50% ทุกที่นั่ง กับ บขส.” จากราคาค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2562 (เฉพาะวันธรรมดา) จำนวน 2,500 สิทธิ์/คน/เที่ยว 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในวันธรรมดา ตามโครงการเที่ยววันธรรมดา ราคา SHOCK โลก ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งโครงการนี้ บขส. ได้ร่วมกับบริษัท อาร์เอ็ม เอส พับลิชชิ่ง จำกัด สนับสนุนและเพิ่มส่วนลดค่าโดยสารให้แก่ประชาชนที่เดินทางกับรถโดยสาร บขส. ในช่วงเวลาดังกล่าว
 
สำหรับเงื่อนไข และการใช้สิทธิ์ประโยชน์ โครงการ “เที่ยววันธรรมดา ราคา SHOCK โลก ลด 50% ทุกที่นั่ง กับ บขส.” ประกอบด้วย
1. ผู้โดยสารต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์จากเว็บไซต์ www.วันธรรมดาราคาช็อคโลก.com
2. แสดงสิทธิ์ส่วนลดต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว ก่อนซื้อตั๋วโดยสาร และต้องชำระเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

3 .สำหรับลูกค้าที่แสดงรหัสส่วนลดจาก "โครงการเที่ยววันธรรมดาราคา Shock โลก" เท่านั้น
4. เฉพาะเดินทางในวันธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2562 
5. สามารถใช้ได้ 1 รหัส/สิทธิ์/คน/เที่ยว เท่านั้น
6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นของบริษัทฯ ได้
7. ใช้สิทธิ์ ณ จุดให้บริการจำหน่ายตั๋วสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 24 - 28 ชั้น 1    
   และ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 95 -101 ชั้น 3 เท่านั้น
8. ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือคืนตั๋วโดยสารได้ในทุกกรณี

9. สำหรับเดินทางกับรถโดยสารภายในประเทศทุกเส้นทาง ยกเว้น เส้นทาง กรุงเทพฯ-สตูล, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่- 
   ด่านนอก, กรุงเทพฯ-สงขลา, กรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-เบตง, กรุงเทพฯ-ปัตตานี และ 
   กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก (สาย 9917 และ 986)
10. ลดเฉพาะค่าโดยสารเท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'