นายกฯ ขอคนไทยใช้วาระมงคลตั้งจิตอธิษฐานทำดีเพื่อแผ่นดิน


เพิ่มเพื่อน    

5 ธ.ค.62 - เมื่อเวลา 10.00 น. ที่บริเวณท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมภริยา และคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดี ณ ที่แห่งนี้ ต่างร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการเพื่อธำรงไว้ซึ่งประโยชน์สุขของเหล่าพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ทรงศึกษาศาสตร์แขนงต่างๆ อย่างถ่องแท้ และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากของประชาราษฎร เช่น ด้านการสาธารณสุข การเกษตร ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นรากฐานในการดำรงชีวิตและสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร จวบจนรัชสมัยแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระราชทาน “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” โดยรัฐบาลได้น้อมนำแนวทางพระราชทานมาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีต่อเหล่าปวงชน ชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล น้อมอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญพร้อมจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร์ เทอญ

จากนั้นนายกฯได้เยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมทดลองเครื่องตัดสับพืชสดเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก สร้างรายได้ให้ชุมชน ของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ก่อนจะทดลองทำปุ๋ยหมักผักตบชวาและทำน้ำหมักชีวภาพ โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า"ขอให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ รวมทั้งสื่อก็ต้องมาช่วยกันจะได้รู้ว่าการทำงานยากขนาดไหน ขอให้สนใจอะไรที่เป็นรูปธรรมกันด้วย อย่าสนใจแต่กระพี้ ข้างนอกของต้นไม้คือกระพี้ ส่วนข้างในคือแก่น ถ้าสนใจแต่ข้างนอกก็ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไร หากสนใจกันแต่กระพี้ทุกวัน"

จากนั้นนายกฯได้ร่วมปลูกต้นมะขาม ลำดับที่ 3112s ที่ท้องสนามหลวง พร้อมรดน้ำต้นไม้และนำดินปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ก่อนให้สัมภาษณ์ว่า ขอให้ใช้โอกาสอันเป็นมงคล ไม่ว่าจะวันที่ 5 ธ.ค. หรือวันสำคัญอื่นๆก็ตาม อยากขอให้คนไทยทุกคนได้ตั้งจิตอธิษฐาน ร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดิน และดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ถ้าเราทำทุกอย่างนี้ได้ประเทศไทยก็จะไปข้างหน้าได้อีกเยอะ


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก