ยอดใช้น้ำมัน 10 เดือนของปี 62 ยังคงเพิ่มขึ้น 1.5%


เพิ่มเพื่อน    

6 ธ.ค. 2562 รายงานข่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) แจ้งว่า ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 10 เดือนแรกของปี 2562(ม.ค.-ต.ค.) พบว่า  การใช้เฉลี่ยวันละ 157.3  ล้านลิตร หรือ 989,408  บาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 87% ของปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนวันละ 2.4 ล้านลิตร หรือ1.5% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของกลุ่มน้ำมันเบนซิน กลุ่มน้ำมันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และกลุ่มน้ำมันอากาศยานตามทิศทางเศรษฐกิจ ขณะที่การนำเข้าน้ำมันดิบรวมอยู่ที่  868,641  บาร์เรลต่อวันลดลง 10%  มูลค่าการนำเข้ารวม 559,537  ล้านบาทลดลง 141,293  ล้านบาท คิดเป็น 20.2% ซึ่งมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวมาจากปัจจัยราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยปีนี้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาและรวมถึงอานิสงค์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า  

ทั้งนี้เมื่อแยกการใช้ตามประเภทเชื้อเพลิงพบว่า กลุ่มเบนซินมีการใช้ทั้งสิ้น 9,77.80 ล้านลิตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.03% ซึ่งสะท้อนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวและปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยแยกเป็น  แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 2,903.08 ล้านลิตรลดลง 4.24%  แก๊สโซฮฮล์ 95 อยู่ที่4,197.08 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 7.53% แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 1,963.84 ล้านลิตรเพิ่มขึ้น 12.96% แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 391.10 ล้านลิตรเพิ่มขึ้น 9.64% เบนซิน อยู่ที่ 292.80 ล้านลิตรลดลง 12.33%

ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ที่ลดลงต่อเนื่องมาจากรัฐได้ส่งเสริมให้ผู้ค้าทำส่วนต่างราคาให้ถูกกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 เพียงลิตรละ 0.27 บาทเท่านั้นเพื่อให้ประชาชนหันมาใช้แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้นในการส่งเสริมการใช้เอทานอลซึ่งจะเห็นว่าการใช้เริ่มเพิ่มขึ้นมากก่อนที่จะกำหนดให้น้ำมันอี 20 เป็นน้ำมันพื้นฐานต่อไป ขณะที่การใช้น้ำมันกลุ่มอากาศยานอยู่ที่ 5,874.64 ปรับเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลอยู่ที่ 20,387.87 ล้านลิตรเพิ่มขึ้น 1.91%  

ส่วนการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ที่ 5,444.33 ล้านกิโลกรัม(กก.)เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.52% ส่วนก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี) อยู่ที่ 1,658.01 ล้านกก. ลดลง 11.48% ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์การใช้รถยนต์ปัจจุบันที่มีการติดตั้งการใช้เอ็นจีวีลดลงต่อเนื่องจากปัจจัยทีราคาน้ำมันขณะนี้เฉลี่ยไม่ได้สูงนัก ประกอบกับราคาเอ็นจีวีเริ่มขยับสะท้อนกลไกตลาดโลกและมีสถานีบริการที่ยังไม่ครอบคลุม


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'