"คลัง"ใจดีคืนสิทธิชิมช้อปใช้1.1ล้านคน


เพิ่มเพื่อน    


6 ธ.ค. 62 - นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกันเพื่อคืนสิทธิ์กับผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 1 และ 2 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ทั้งเป๋าเงิน 1 และ 2 ภายใน 14 วันที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.1 ล้านคน ให้กลับมาใช้สิทธิ์ในเป๋าตังช่องที่ 2 เติมเงินเพื่อซื้่อสินค้าและได้รับเงินคืนในส่วนไม่เกิน 3 หมื่นบาทแรก 15% และส่วนที่ไม่เกิน 5 หมื่นบาท ได้รับเงินคืน 20% ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นสุดโครงการ 31 ม.ค. 2563

สำหรับขั้นตอน คือ ผู้ที่เสียสิทธิ์ดังกล่าว หากยืนยันตัวตนแล้วและลบแอปพลิเคชัน ชิมช้อปใช้ ไปแล้ว ก็ให้โหลดแอปพลิเคชัน ชิมช้อปใช้ มาใหม่ก็สามารถใช้สิทธิ์จากเป๋าตังช่องที่ 2 ได้ทันที กรณีผู้ที่ได้สิทธิ์แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน ก็ให้ทำการยืนยันตัวตนและก็จะได้สิทธิ์จากเป๋าตังช่องที่ 2 เช่นกัน จะมีกรณีเดียวที่ไม่ได้สิทธิ์คืน คือ มีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ไม่ใช่หมายเลขเดิมที่ลงทะเบียนไว้ตอนแรก

สำหรับยอดการใช้จ่ายชิมช้อมใช้ เฟส 1-3 มีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 11.78 ล้านคน มีการใช้จ่าย 1.92 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นใช้วงเงินในเป๋าตังช่องที่ 1 มีการเติมเงินใช้จ่ายในเป๋าตัง 2 จำนวน 7.6 พันล้านบาท ซึ่งยอดเพิ่มขึ้นรวดเร็วตั้งแต่เดือน พ.ย. ที่ผ่านมา

สำหรับการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 3 ของผู้สูงอายุที่กันไว้ให้ 5 แสนคน มีคนมาลงทะเบียน 2.8 แสนคน ตอนนี้ได้ปิดลงทะเบียนแล้ว และกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์จากกรณีต่างๆ ทั้งหมด เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อให้ได้สิทธิ์ใช้เงินจากเป๋าตังช่องที่ 2 ต่อไป

อย่างไรก็ดี กรณีการจับรางวัลทอง เพื่อกระตุ้นการใช้เงินในเป๋าตังช่องที่ 2 ทางธนาคารกรุงไทยรอการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากมีการเปลี่ยนวันจับรางวัล ทำให้การอนุมัติเกิดความล่าช้า 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน