ประธานวิปฝ่ายค้านโอ่เตรียมแถลงผลงาน6เดือนข่มรัฐบาล!


เพิ่มเพื่อน    

08 ธ.ค.2562 - นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)เปิดเผยว่าถึงกรณี นพ.เจตน์ ศิรธนานนท์ ส.ว.ได้โพสต์ให้ข่าวว่า 6 เดือนที่ผ่านมาฝ่ายค้านไม่เคยทำอะไรให้ประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ นอกจากจ้องล้มรัฐบาลและแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้น พร้อมระบุว่าประชาชนเบื่อนักการเมืองมาก ว่า ส.ว.ท่านนี้ไม่เข้าใจโครงสร้างการเมือง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ไม่ติดตามการทำงานของสภา ไม่ดูตัวเองและไม่เข้าใจบริบทโลก แต่มุ่งปกป้องรัฐบาลเพื่อตอบแทนบุญคุณอย่างไม่รับผิดชอบต่อความทุกข์ยากของประชาชน

“ฝ่ายค้านมีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ เสนอแนะรัฐบาลให้ทำงานสนองประโยชน์ประชาชน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจฝ่ายค้านทำได้ทางอ้อมโดยผ่านกลไกสภาเท่านั้น แต่หน้าที่โดยตรงเป็นของรัฐบาลซึ่งมีกฎหมาย ข้าราชการและงบประมาณเป็นเครื่องมือ  แต่ที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่นี้อย่างมาก เช่น การหารือเสนอแนะ ตั้งกระทู้รวมทั้งเสนอญัตติต่างๆ เช่น ญัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขสินค้าราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ญัตติศึกษาแนวทางราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ญัตติศึกษาผลกระทบการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นข่าวโด่งดังอยู่ในขณะนี้”        

นายสุทินกล่าวอีกว่า ญัตติเหล่านี้ศึกษาเสร็จแล้วและได้เสนอรัฐบาลไปแล้วนอกจากนี้การป้องปรามการทุจริตฝ่ายค้านได้เสนอ ญัตติศึกษาผลกระทบและแนวทางการบริหารโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)  ญัตติศึกษาทบทวนการทำสัญญาโครงการสร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน การต่อสัญญาทางด่วนและรถไฟฟ้าอีกหลายสายซึ่งล้วนแล้วแต่ส่อทุจริตและเอื้อทุนใหญ่ทั้งสิ้น  ปัญหาเรื่องการศึกษา  ศาสนา ยาเสพติด เราเสนอทางแก้ตลอด ซึ่งส.ว.ท่านนี้คงไม่ทราบ

“เราทำงานช่วยรัฐบาลหลายเรื่อง ซึ่งเราตั้งใจจะเปิดแถลงผลงานในรอบ 6 เดือนในเร็วๆนี้ แม้รัฐธรรมนูญจะไม่กำหนดให้เราต้องแถลง  แต่เราจะแถลงด้วยจิตสำนึกของการรับใช้และรายงานประชาชน สังคมจะได้เปรียบเทียบว่าใครทำประโยชน์ให้ประชาชนมากกว่ากัน ซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่าไม่อยู่ในสำนึกของ ส.ว. อยากฝากไปถึงส.ว.ท่านนี้ว่า ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งและกระบวนการได้มาที่ไร้มาตรฐานนี่คือภาพอัปลักษณ์ของประเทศและการหลับหูหลับตาปกป้องรัฐบาลโดยไม่แยกแยะถูก ผิด จะทำให้ความศรัทธา เชื่อมั่นในรัฐบาลลดลงในสายตาโลก  ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ  การแก้รัฐธรรมนูญเพื่อขจัดภาพอัปลัษณ์เหล่านี้จึงจำเป็น ฝ่ายค้านถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำและทำควบคู่ไปกับภารกิจอื่นตามบทบาทหน้าที่ของเรา”


 


ไม่อยากใช้คำว่า "เคยบอกไปแล้ว" ในการเขียนหนังสือ แต่วันนี้ "จำเป็น" ขออนุญาตซักครั้ง คือหลังจากเหตุ "ผีน้อย" เกิดเป็น "กรณีศึกษา" ขึ้นแล้ว

ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'