'โบว์'เจ็บปวด!ม.44ยึดทรัพย์'ยิ่งลักษณ์' ลั่นอำนาจมาเฟียถูกตรวจสอบได้หนทางเดียวคือการแก้รธน.


เพิ่มเพื่อน    

17ธ.ค.62- โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง แนวร่วมพรรคฝายค้าน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก  Nuttaa Mahattana ว่าได้อ่านข้อความของอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์วันนี้แล้ว ก็สะท้อนใจกับความล่มสลายของนิติรัฐจากรัฐธรรมนูญฉบับคสช.

ความอยุติธรรมไม่ว่าเกิดกับใครก็เจ็บปวดทั้งนั้น มันคือมีดที่ทิ่มแทงหัวใจที่มีขนาดเท่ากันของมนุษย์ทุกคน และเมื่อเราไม่สามารถหยุดมันได้เมื่อเกิดกับคนหนึ่งคน มันก็จะลุกลามถึงคนต่อๆไป อย่างที่เห็นกันตลอดเวลาที่ผ่านมา

คำสั่งที่ใช้กับกรณีของอดีตนายกฯ จนเกิดการเอาทรัพย์สินขายทอดตลาดก่อนคดีจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนั้น คือคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 56/2559 ส่วนที่บอกว่า

“เมื่อได้มีคําสั่งทางปกครองของหน่วยงานของรัฐหรือคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล แล้วแต่กรณี ให้มีการบังคับทางปกครองต่อผู้ต้องรับผิดตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐ ตั้งแต่ ปีการผลิต ๒๕๔๘/๒๕๔๙ จนถึงปีการผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ...ให้กรมบังคับคดีมีอํานาจหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามคําส่ังหรือคําพิพากษาดังกล่าว และให้ได้รับ ความคุ้มครองตามข้อ ๑ วรรคสอง (ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้กระทําการไปตามอํานาจหน้าที่โดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจําเป็น ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย ..) ด้วย”

มันคือการเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจอย่างเร่งรัดได้โดยไม่ต้องหวั่นเกรงจะผิดพลาด ด้วยจะไม่ต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายตามปกติ เป็นลักษณะเดียวกับคำสั่งที่ให้อำนาจกสทช.ปิดสื่อ คำสั่งที่ถูกรัฐธรรมนูญรับรองให้เป็นกฎหมายเช่นนี้เพิ่มความเสี่ยงจากการถูกละเมิดให้พลเมือง

และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม ม.44 เหล่านี้ทั้งหมดหลายร้อยฉบับ ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ60 มาตราสุดท้าย ให้เป็นกฎหมายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตลอดไป

ใช่แล้ว .. คำสั่งของคน 1 คน ที่ยึดอำนาจมา สามารถเป็นกฎหมายบังคับใช้กับคนทั้งประเทศต่อไป โดยผู้ออกคำสั่งลอยตัวเหนือกฎหมาย

สิ่งที่เป็นข่าวในวันนี้คือ 1 คำสั่ง ที่มีผลเป็นการลงโทษล่วงหน้าต่ออดีตนายก จนต้องออกมากล่าวว่า “การนำเอาข้ออ้างของมาตรา 44 มาอยู่เหนือคำพิพากษาของศาล นอกจากไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครแล้ว ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผลกระทบของการใช้มาตรา 44 ให้มีอำนาจเหนือรัฏฐาธิปัตย์ ถือเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย”

ยังมีคำสั่งอีกมากมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน อย่างคำสั่งทวงคืนผืนป่า ที่ทำให้ชาวบ้านที่เคยทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ต้องถูกจำคุกแล้วเป็นจำนวนมาก โดยไม่ต้องมีที่เป็นพันไร่ คำสั่งควบคุมสื่อ คำสั่งที่ให้อำนาจทหารควบคุมตัวประชาชน คำสั่งยกเลิกผังเมือง หรือคำสั่งปิดเหมืองที่ทำให้รัฐถูกต่างชาติฟ้องเรียกค่าเสียหายนับหมื่นล้าน ฯลฯ

หากอยากให้อำนาจมาเฟียแบบนี้ถูกตรวจสอบได้ หนทางเดียวคือการแก้รัฐธรรมนูญ.
 


นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑๒ เชิญ "นางเมทินี ชโลธร" ประธานศาลฎีกา  ไปบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทของกระบวนการยุติธรรมกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย" ในวงสัมมนา ที่ ป.ป.ช.สนามบินน้ำ เมื่อวาน (๑๗ ก.ย.๖๔)  

กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO
รุ่นใหม่"ลลิษา มโนบาล"