MG Skill Contest ปี 2 เสริมประสิทธิภาพด้านบริการและการขาย


เพิ่มเพื่อน    

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย จับมือกับผู้จำหน่ายจัดการแข่งขันทักษะพนักงาน   “MG Skill Contest” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อค้นหาพนักงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการบริการตามมาตรฐานของเอ็มจี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการและการขายเพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าเอ็มจี 

พงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาศักยภาพของทั้งบุคลากรและการให้บริการของผู้จำหน่าย อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับ MG Skill Contest เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการของเอ็มจี พร้อมทั้งกระตุ้น  ให้พนักงานทั่วประเทศได้เสริมสร้างทักษะด้านการบริการและการขาย รวมไปถึงเทคนิคในการดูแลรักษารถยนต์ด้านต่างๆ รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดแนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ  ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานของผู้จำหน่ายและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

 

สำหรับการแข่งขัน MG Skill Contest ในปีนี้มีแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ การแข่งขันทักษะ ด้านการขาย และการแข่งขันทักษะด้านการบริการ ครอบคลุม 6 ทักษะสำคัญ ได้แก่ ทักษะด้านที่ปรึกษาการขาย  ทักษะด้านที่ปรึกษาการบริการ ทักษะด้านช่างเทคนิคและงานซ่อม ทักษะด้านการจัดการงานอะไหล่ ทักษะด้านการประกันคุณภาพ และ ทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้จัดจำหน่าย 130 แห่ง  ทั่วประเทศ ในการส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

รายชื่อผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน MG Skill Contest ปี 2 ด้านที่ปรึกษาการขาย  สุรเศรษฐ์ เพิ่มพูนศักดิ์ บริษัท เอ็มจี พรีเมียร์ ออโตโมบิล จำกัด (สาขากาญจนบุรี) ด้านที่ปรึกษาการบริการ สิขรินทร์ คุนัญญานนท์ บริษัท เอ็มจี พัทลุง จำกัด ด้านลูกค้าสัมพันธ์ รัชรินทร์ บุญต่อ บริษัท เอ็มจี 824 ราชพฤกษ์ จำกัด ด้านการจัดการงานอะไหล่ วสันต์ เพชรลุ บริษัท วี.จี. คาร์ กระบี่ จำกัด (เอ็มจี กระบี่) ด้านการประกันคุณภาพ ณัฐพงษ์ ใจดี บริษัท เซควอญ่า กรุ๊ป จำกัด (เซควอญ่า เอ็มจี) ด้านเทคนิคและงานซ่อม เอกพจน์ ทวีพล บริษัท เอ็น.วี.เอ็ม. มอเตอร์เซลส์ จํากัด (เอ็มจี สุพรรณบุรี)

 

 

แกลลอรี่


ส.ส.เพื่อไทย "กรีดเลือดในสภา" ประกอบฉากไล่ให้นายกฯ ลาออกเย็นวาน (๒๗ ต.ค.๖๓) นั้นไม่น่าเจ็บตัวเปล่านะ!เพราะฉากนั้น "ยึดพื้นที่ข่าว" ได้แน่ 

นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์