3เหล่าทัพขนรถถัง-ปืนใหญ่-ฮ.! จัดงานวันเด็กเสาร์นี้


เพิ่มเพื่อน    

8 ม.ค. 63 – พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกได้จัดงานวันเด็กในกรุงเทพมหานคร ที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) สนามเป้า และหน่วยทหารทั่วประเทศในวันที่ 11 ม.ค. นี้ เวลา 07.00 น.-16.00 น. ซึ่ง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบก จัดแสดงกิจกรรมทางทหารขึ้นทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและหน่วยทหารทั่วประเทศ ทั้งการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง การแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรักความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ควบคู่ไปกับความบันเทิงและความสนุกสนาน อยากให้เป็นวันเด็กที่สุขใจไปกับกองทัพบก

สำหรับที่ พล.ม.2 รอ. สนามเป้า กทม. มี การจัดแสดงยุทโธปกรณ์และอากาศยาน ทั้ง เฮลิคอปเตอร์ รถถัง รถสายพานลำเลียงพล ยานเกราะล้อยาง รถฮัมวี่ ปืนใหญ่ และยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือภัยพิบัติ เช่น รถประปาสนาม เรือพลังลม รถครัวสนาม เป็นต้น รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และโครงการจิตอาสาพระราชทาน ส่วนกิจกรรมบันเทิงบนเวทีจะมีการแสดงของ วงดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ฯ โรงเรียนอนุบาลอันวิดา มีการออกร้านของภาคเอกชน แจกของขวัญของรางวัลและบริการอาหารให้เด็กๆ ตลอดงาน ที่สำคัญ เด็กๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะการแสดงของสุนัขทหาร ที่มีขีดความสามารถในการตรวจค้นยาเสพติดและการรักษาความปลอดภัย การแสดงขี่และบังคับม้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ฝึกและทดลองขี่ม้า ซึ่งกองทัพบกเตรียมไว้ จำนวน 32 ม้า

นอกจากนี้ หน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่ต่างๆ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กไปพร้อมกันด้วย เช่น กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เขตดุสิต กทม, กองทัพภาคที่ 2 จัดที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา, กองทัพภาคที่ 3 จัดที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 4 จัดที่ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น

ในขณะที่กองทัพเรือมีการจัดงานวันเด็ก ระหว่างเวลา 08.00 น.-14.00 น. มีหน่วยรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมฯ จำนวน 13 หน่วย ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ 1-3 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน( นย.) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่ง( สอ.รฝ.) ฐานทัพเรือกรุงเทพ( ฐท.กท.)กรมอู่ทหารเรือ( อร.) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)โรงเรียนนายเรือ( รร.นร.) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี –ตราด (กปช.จต. ) กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง(นรข. ) และ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉก.นย.ภต.) 

มีกิจกรรมฯ ที่สำคัญประกอบด้วย การเยี่ยมชมเรือหลวงและอากาศยาน การแสดงการปฏิบัติการทางทหาร การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงดนตรี การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill) การแสดงนิทรรศการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การแสดงนิทรรศการเครื่องมืออุทกศาสตร์ การแสดงนิทรรศการสงครามเคมี - ชีวะ การแสดงนิทรรศการการปฏิบัติงาน ของ นรข. การตรวจสุขภาพ การสาธิตการปฐมพยาบาล การสาธิตการดับเพลิง การแนะแนวการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรือและนักเรียนพยาบาลทหารเรือ การเล่นเกม การตอบปัญหาชิงรางวัล การประกวดวาดภาพระบายสี การแจกอุปกรณ์การเรียนการสอน การแจกของขวัญ ของรางวัล อาหาร และเครื่องดื่ม

ขณะที่ กองทัพอากาศ จัดงานภายใต้ชี่อ “ 1วัน ที่น่านฟ้าไทยจะสานฝันเด็กไทยสู่การผจญภัยไม่รู้จบ” ที่ฝูงบิน 601 ดอนเมือง โดยการแสดงภาคอากาศของอากาศยานประเภทต่างๆ จะจัดขึ้นที่ฝูงบิน 601กองบิน 6 และจะมีพิธีการเปิดงานเวลา 9.00 น. จากนั้นเป็นการแสดงการบินของตั้งแต่ เวลา 08.15 – 08.20 F – 16 ,08.20 – 08.25 AU - 23 (Peacemaker) ,08.25 – 09.05 F - 16, T-50, EC 725 ,10.00 – 10.20 Gripen JAS-39 ,11.20 – 11.19 PC – 9 ,11.35 – 12.00 CT-4E ,12.40 – 12.50 AU - 23 (Peacemaker) ,12.50 – 13.30 F 16 T-50 และ EC 725 ม14.30 – 14.50 Gripen JAS-39 นอกจากนั้นยังมีการภาคพื้น เช่น แฟนซีดริลล์ กระบี่ กระบอง การเดินแบบนักเรียนนายเรืออากาศ เป็นต้น ทั้งนี้จะมีกาจัดกิจกรรมในพื้นทีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ สนามกีฬาสำนักงานผู้บังคับการทหารอากาศดอนเมือง ด้วย ส่วนในต่างจังหวัดกองทัพอากาศได้มอบหมายให้ กองบินต่างๆ จัดกิจกรรมให้เยาวชนได้เข้าร่วมชมอากาศยานที่ประจำการในกองบินต่างๆด้วย.


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก