บอร์ดปตท.ไฟเขียวงบลงทุน 5 ปี 1.8 แสนล้าน


เพิ่มเพื่อน    

16 ม.ค. 63 - บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ (16 ม.ค.) อนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 63-67) ของปตท. และบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% วงเงินรวม 180,814 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนในปีนี้จำนวน 69,310 ล้านบาท ทั้งนี้ ปตท.ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทั้งในส่วนที่ ปตท. ดำเนินงานเอง ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และลงทุนผ่านบริษัทที่ปตท.ถือหุ้น 100% อาทิ การขยายขีดความสามารถของ สถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รวมทั้งมีการร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% อื่นๆ เช่น การขยายงานของ ธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ปตท.ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้า จำนวน 203,583 ล้านบาท เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมความร่วมมือของกลุ่มปตท. จากความชำนาญของธุรกิจเดิม อาทิ LNG Value Chain โครงการ Gas-to-Power รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ รวมถึงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาด


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"