ประชาชนไทยยอมรับกังวลกับความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ชี้สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ


เพิ่มเพื่อน    

สังคมไทย ณ วันนี้ มีข่าวอาชญากรรมและปัญหาสังคมต่างๆเกิดขึ้นทุกวัน และนับวันยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ข่าวฆ่าข่มขืน จี้ชิงทรัพย์ ค้ายาเสพติด หรือเหตุการณ์ปล้นร้านทอง จ.ลพบุรี เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,365 คน ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. เมื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงนี้ กับเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา ประชาชนคิดว่าเป็นอย่างไร?
อันดับ 1    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแย่ลง          67.69%
    เพราะ มีข่าวให้เห็นทุกวัน รุนแรงมากขึ้น มาจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ สังคมเสื่อมโทรม คนขาดคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ 
อันดับ 2    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเหมือนเดิม      27.47%
    เพราะ  สังคมมีปัญหามานาน แก้ไขได้ยาก ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ทำให้ประชาชนต้องดูแลตัวเอง ระมัดระวัง ฯลฯ    
อันดับ 3    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น              4.84%
    เพราะ  สังคมตื่นตัว ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ภาครัฐมีมาตรการเข้มแข็งมากขึ้น กฎหมายเข้มงวดเอาจริงเอาจัง  ฯลฯ

2. ประชาชนคิดว่าปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้ สะท้อนให้เห็นอะไรบ้าง?
อันดับ 1    สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ คนหมดหนทาง ต้องต่อสู้ดิ้นรน ยอมกระทำผิด    53.87%
อันดับ 2    สภาพสังคมเสื่อมโทรม มีความเหลื่อมล้ำสูง คุณภาพชีวิตแย่    24.46%
อันดับ 3    รัฐบาลยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ประชาชนต้องพึ่งพาตนเอง    21.36%
อันดับ 4    คนขาดคุณธรรม จริยธรรม เห็นแก่ตัว ไม่มีจิตสำนึก    18.27%
อันดับ 5    การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด เอาผิดไม่ได้     14.55%

3. ประชาชนวิตกกังวลกับปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ วันนี้ มากน้อยเพียงใด?  
อันดับ 1    ค่อนข้างวิตกกังวล          42.20%
    เพราะ  กลัวว่าจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว สังคมมีภัยรอบด้าน สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ำแย่ส่งผลให้คนมีปัญหามากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 2    วิตกกังวลอย่างมาก         40.00%
    เพราะ  มีข่าวให้เห็นทุกวัน คนจิตใจโหดเหี้ยมมากขึ้น ปืน อาวุธผิดกฎหมายหาซื้อได้ง่าย ตำรวจไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ฯลฯ
อันดับ 3    ไม่ค่อยวิตกกังวล           14.07%
    เพราะ  พยายามใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความเสี่ยง เพิ่มความระมัดระวัง รอบคอบมากขึ้น ฯลฯ 
อันดับ 4    ไม่วิตกกังวลเลย             3.73%
    เพราะ  ดูแลตัวเองได้ ไม่ค่อยได้ออกไปไหน อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย ป้องกันตนเองเสมอ ไม่พกสิ่งของมีค่าติดตัว ฯลฯ

4. กรณี ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องใดที่ประชาชนวิตกกังวลมากที่สุด พร้อมแนวทางแก้ไข
อันดับ 1    โจรผู้ร้าย จี้ปล้น ชิงทรัพย์    67.59%
    แนวทางแก้ไข คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มระบบรักษความปลอดภัย บทลงโทษรุนแรง ฯลฯ
อันดับ 2    การใช้ความรุนแรง พกอาวุธ ปืน มีด สิ่งผิดกฎหมาย    32.76%
    แนวทางแก้ไข คือ เจ้าหน้าที่ดูแลกวดขัน เข้มงวด ตรวจตราการใช้อาวุธผิดกฎหมาย ไม่ละเว้นโทษแก่ผู้ใด ฯลฯ     
อันดับ 3    การแพร่ระบาดของยาเสพติด     25.17%
    แนวทางแก้ไข คือ กวาดล้างให้หมดสิ้น ถอนรากถอนโคน จับกุมผู้ค้ารายใหญ่ ครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ฯลฯ 
อันดับ 4    ล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืน    21.38%
    แนวทางแก้ไข คือ เพิ่มโทษให้หนัก ประหารชีวิต จับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ
อันดับ 5    ปัญหามลพิษ ฝุ่น ควัน    15.17%
    แนวทางแก้ไข คือ ภาครัฐแก้ปัญหาอย่างจริงจัง รักษาสิ่งแวดล้อม ประชาชนดูแลตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ ฯลฯ


5. สิ่งที่อยากฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
อันดับ 1    บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสม     46.51%
อันดับ 2    ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดทุกจุดให้ใช้งานได้จริง    43.41%
อันดับ 3    เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน      20.54%
อันดับ 4    ทุกคดีที่เกิดขึ้นควรเร่งติดตาม จับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็ว    18.60%
อันดับ 5    นำเสนอข่าวที่เป็นจริง สร้างสรรค์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน    16.67%
                          
 


สนใจกันทำไม.....?กับแถลงการณ์เนื้อหาบ่งบอก "คนถ่อย-คนเถื่อน" เขียน ถ้าระดับ "ตัวแทนประเทศ" เขียนแถลงการณ์นั้น.......

จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?