ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง  ชูจุดเด่นเรียนรู้พลังงานไฮโดรเจน 


เพิ่มเพื่อน    

โซน EGAT Energy Quest


    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนวียน ที่จะทำให้เกิดเข้าใจเบื้องหลัง ของการค้นหาและแปรสภาพก่อนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงพลังงานอื่นๆ บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร


โดยภายในศูนย์การเรียนรู้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซน ได้แก่ 1. โซน Plaza Nova สำหรับลงทะเบียนเป็นเหล่าผู้กล้าร่วมผจญภัยในโลกพลังงานร่วมกับหุ่นยนต์ H-bot มาสคอตประจำศูนย์การเรียนรู้ 2. โซน Lamtakong Energy Quest ถ่ายทอดเรื่องราวการผจญภัยในดินแดนลำตะคองผ่านภาพยนตร์แบบ 7 มิติ 3. โซน New Frontier สนุกสนานกับเกมที่จะให้ผู้เข้าชมได้สวมบทบาทเป็นกระแสลมในทุ่งกังหันลมยักษ์ เรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าใต้ดินแบบ สูบกลับแห่งเดียวของไทย 

 และ 4. โซน New Discovery เรียนรู้นวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงานแบบไฮโดรเจนจากกังหันลมสู่การผลิตไฟฟ้า 5. โซน EGAT Energy Quest ชมภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยตั้งแต่ยุคบุกเบิกถึงปัจจุบัน 6. โซน The Balance ร่วมประลองฝีมือการจัดสรรเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าผ่านโมเดลจำลองโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล และ 7. โซนม่วนซื่นลำตะคอง เรื่องราวการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าและลุ่มน้ำลำตะคองที่พึ่งพาอาศัยกัน

โซน1

โซน2

โซน3

โซน4
 สุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ นับว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานที่มีประโยชน์ และได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านการนำเสนอที่น่าสนใจ อย่าง ด้านนวัตกรรมที่มีการผสมผสานระหว่างพลังงานน้ำ ลม และโซลาเซลล์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลิตพลังงาน และยังอยู่ใกล้กับบริเวณที่สามารถทำให้เข้าใจเรื่องราวของพลังงานมากขึ้น  ในการเรียนรู้ควบคู่ไป คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม และเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานระบบไฮโดรเจนไฮบริด จะทำให้เด็กหรือเยาวชนได้เข้าใจการเก็บพลังไฮโดรเจน  ซึ่งเป็นพลังงานในอนาคต และจะถูกใช้เป็นพลังงานสำรองมากขึ้น  ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคองที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีทุ่งกังหันลมและสินค้าชุมชนมากมาย ที่สามารถไปแวะเยี่ยมชมได้ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง 


 เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวว่า  เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า และพลังงานในรูปแบบอื่นผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง ซึ่งเป็น 1 ในศูนย์การเรียนรู้ 6 แห่ง ทั่วประเทศ ของ กฟผ. เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงาน ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

เรียนรู้่พลังงานไฮโดรเจน


 ”ไฮไลท์ของศูนย์การเรียนรู้ กฟฝ. ลำตะคอง คือการนำนวัตกรรมจากระะบบไฮโดรเจนไฮบริด ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีการกักเก็บไฟฟ้า จากกังหันลมในรูปแบบของก๊าซไฮโดรเจนมาผลิตพลังงานไฟฟ้า และนำมาใช้ร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่มาก และนำมาจ่ายไฟใช้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมแห่งแรก ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย นอกจากนี้ ภายในศูนย์ฯ ยังมีเทคโนโลยีสุดทันสมัย ทั้งโรงภาพยนตร์ 7 มิติ นวัตกรรมการผลิตไฟฟ้า และเกมส์จำลองต่างๆ ทั้งยังมีตัวอาคารที่ตกแต่งด้วย Wall Building Wind Power ทำให้ผนังตึกพลิ้วไหวตามแรงลมสวยงามด้วย” เทพรัตน์ กล่าว 

กังหันลมเขายายเที่ยง


  ศูนย์การเรียนรู้ กฟฝ.ลำตะคอง ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ

"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?
'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส