'อัษฎางค์'อบรมประชาธิปไตยส้มหวาน หยุดโจมตีให้ร้ายเพื่อดิสเครดิตตุลาการ


เพิ่มเพื่อน    

21 ม.ค.63- นายอัษฎางค์ ยมนาค นักประวัติศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “อํานาจอธิปไตย” คืออำนาจสูงสุดในชาติ ที่เป็นของประชาชนและประชาชนใช้อำนาจนั้นผ่านทางการเลือกผู้แทนราษฏร

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งทั้ง 3 ฝ่ายถ่วงดุลซึ่งกันและกัน

ประชาชนเป็นผู้กุมอำนาจอธิปไตยก็จริง แต่ประชาชนไม่ได้เป็นผู้ใช้อำนาจนั้นโดยตรง แต่ใช้ทางอ้อม ด้วยการใช้อำนาจในการเลือกผู้แทนฯ

โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในทางพิธีการของระบอบประชาธิปไตย เป็นพิธีการที่ทรงบริหารอำนาจอธิปไตยแทนปวงชนผ่านทางอำนาจทั้งสามฝ่าย

•1 อํานาจนิติบัญญัติ
ผู้ที่มีอำนาจนิติบัญญัติคือรัฐสภา โดยรัฐสภามีอํานาจในการออกกฎหมาย รวมทั้งหน้าที่สําคัญอีกประการหนึ่งของรัฐสภา คือ การเลือกนายกรัฐมนตรี

•2 อํานาจบริหาร
ถ้าจะถามว่าใครใหญ่กว่ารัฐบาล ดูเหมือนว่าคำตอบก็คือรัฐสภา เพราะรัฐสภาคือ ผู้มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี แล้วนายกรัฐมนตรีเลือกคณะรัฐมนตรี เพื่อทําหน้าที่บริหารประเทศ แต่สุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีคือผู้มีอำนาจในการยุบสภา ซึ่งกลายเป็นว่ารัฐสภาไม่ได้เป็นใหญ่กว่ารัฐบาลจริง เพราะนายกรัฐมนตรีมีอำนาจสามารถยุบสภาได้

•3 อํานาจตุลาการ
ผู้ที่มีอำนาจออกกฎหมายคือรัฐสภา แต่ผู้ที่มีอำนาจ
ตีความและใช้บังคับกฎหมาย คือตุลาการ

นอกจากนี้ตุลาการยังเป็นกลไกสำคัญสำหรับการระงับข้อพิพาท ภายใต้อำนาจของทั้ง 3 ฝ่ายในระบอบประชาธิปไตย

............................................................................
สรุปสั้นๆ เป็นภาษาชาวบ้านได้ว่า
• อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
• ประชาชนใช้อำนาจทางอ้อมผ่านทางการเลือกผู้แทนฯ
• ผู้แทนในสภาทำหน้าที่ออกฎหมายและเลือกนายกรัฐมนตรี
• นายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ
• ตุลาการคือผู้ตีความและผู้บังคับใช้กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา และเมื่อเกิดข้อพิพาทในรัฐสภาและในรัฐบาล ตุลาการคือผู้ที่จะระงับข้อพิพาทนั้น
• โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขที่ทรงเป็นผู้ใช้อำนาจแบบพิธีการในการบริหารอำนาจอธิปไตยแทนปวงชนผ่านทางอำนาจทั้งสามฝ่าย

............................................................................
เพราะฉะนั้นถ้าคุณประชาชนจะไม่พอใจความเป็นอยู่ของตนเอง เพราะการทำงานของรัฐบาล คนแรกที่คุณจะโกรธและโทษคือตัวคุณเอง เพราะคุณประชาชนคนไทยคือคนที่เลือกผู้แทนฯ แล้วผู้แทนฯของคุณคือคนที่ไปเลือกนายก แล้วนายกฯก็ไปเลือกรัฐมนตรี

และคุณไม่มีสิทธิ์บอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนเลือกพรรครัฐบาล เพราะประชาธิปไตยคือ การใช้เสียงส่วนใหญ่ในการตัดสิน

และที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องการการเมืองและการบริหารประเทศ คือบุคคลใน 3 สถาบันดังกล่าว โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์บริหารประเทศในลักษณะพิธีการแทนประชาชนเท่านั้น

เพราะฉะนั้นอย่างดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเกี่ยวข้องกับการเมือง

............................................................................
ถ้ามีความผิดพลาดในการบริหารประเทศอย่างไร คนที่ต้องรับผิดชอบคนแรกคือคุณประชาชนคนไทยทุกคน

เพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น ความรับผิดชอบทั้งหมดมากจากตัวคุณประชาชนคนไทยนั้นเอง เพราะคุณคือผู้ที่เลือกผู้แทน

ดังนั้น ก่อนจะเลือกใครเป็นผู้แทน คุณต้องมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบการประชาธิปไตยให้ดี

ต่อจากนั้น คุณต้องรู้จักผู้สมัครและพรรคการเมืองที่คุณจะเลือกให้ดี

............................................................................
สุดท้ายท้ายสุด
อย่าลืมว่าตุลาการคือผู้ที่มีหน้าที่ตีความและบังคับใช้กฎหมาย ในการระงับข้อพิพาทภายใต้อำนาจของทั้ง 3 ฝ่ายในระบอบประชาธิปไตย

ดังเช่นกรณี การพิพากษาคดีพรรคอนาคตใหม่ในวันนี้ เป็นระงับข้อพิพาทภายใต้อำนาจของทั้ง 3 ฝ่ายในระบอบประชาธิปไตย

ซึ่งเป็นการถ่วงดุลอำนาจของอำนทั้ง 3 ฝ่ายในระบอบประชาธิปไตย

............................................................................
พรรคอนาคตใหม่ที่พูดออกเสียงรณรงค์ต่อสู้เพื่อประชสธิปไตย อย่าลืม หรืออย่าเฉไฉ ว่าตุลาการ คือกลไลหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่ใช้ในการถ่วงดุลอำนาจของทั้ง 3 ฝ่าย และเป็นผู้ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

รวมทั้งข้อพิพาทที่กำลังเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ในครั้งนี้ด้วย

ถ้าปากประกาศว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ควรเรื่มต้นที่ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาธิปไตย และเคารพในคำตัดสินของตุลาการ ซึ่งเป็นกลไลที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสร้างขึ้นมา

ไม่ใช่รัฐสภา ไม่ใช่รัฐบาล หรือไม่ใช่ คสช. สร้างขึ้นมา

แต่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมา

หยุดโจมตีให้ร้ายเพื่อดีสเครดิตตุลาการ เพื่อสร้างภาพความชอบธรรมแบบผิดๆ ต่อประชาชนที่อ่อนด้วยทางเกมส์การเมืองกว่านักการเมืองเสียที.

 


ไม่อยากให้เครียด...... และบีบรัดตัวเองจนแทบกระดิกตัวไปทางไหนไม่ได้กันอย่างนั้นเลยครับ! กรณี ประเทศเราให้เกียรติ "บุคคลคณะทูต" ด้วย "อภิสิทธิ์ทางการทูต" ในการเข้าประเทศ

ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!