ธพ. มองปี’63 ไทยใช้น้ำมันเพิ่ม 2%


เพิ่มเพื่อน    

21 ม.ค. 2563 นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) เปิดเผยว่า  ปี 2563 กรมฯ ประเมินภาพรวมความต้องการใช้น้ำมันทั้งประเทศเติบโต 2% จากปี 2562 เติบโต 1.8% เป็นความต้องการกลุ่มเบนซินที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 33.3 ล้านลิตร/วัน จากปี 2562 อยู่ที่ 32.2 ล้านลิตร/วัน กลุ่มดีเซลหมุนเร็วคาดจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 71.6 ล้านลิตร/วัน จากปี 2562 อยู่ที่ 64.4 ล้านลิตร/วัน ภายใต้สมมติฐานราคาดิบดิบตลาดดูไบปีนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไม่เกิน 70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 65 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เนื่องจากมองสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายลง

สำหรับภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันของปี 2562 (ม.ค.-ธ.ค.2562)เทียบกับปี 2561 ที่เติบโตขึ้นเป็นการเติบโตในกลุ่มน้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้น 3.7% เฉลี่ยอยู่ที่ 32.2 ล้านลิตร/วัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ แบ่งเป็นแก๊สโซฮอล์อี 20 เพิ่มขึ้นมากที่สุด 12.1% อยู่ที่ 6.5 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 เฉลี่ยอยู่ที่ 2.98 บาท/ลิตร จึงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้เพิ่มขึ้น รองลงมาเป็นแก๊สโซฮอล์ อี85 เพิ่มขึ้น 7.9% อยู่ที่ 1.3 ล้านลิตร/วัน แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้น 6.9% อยู่ที่ 13.9 ล้านลิตร/วัน

ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 91 ลดลง โดยน้ำมันเบนซินลดลง 12.8%อยู่ที่ 1 ล้านลิตร/วัน แก๊สโซฮออล์ 91 ลดลง 4.2% อยู่ที่ 9.6 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 มีราคาใกล้เคียงกันโดยมีส่วนต่างเพียง 27 สตางค์/ลิตร ทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้น้ำมันชนิดที่มีค่าออกเทนสูงกว่า

นอกจากนี้ ปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วยังเพิ่มขึ้น 1.8% เฉลี่ยอยู่ที่ 64.4 ล้านลิตร/วัน โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 มีปริมาณการใช้ลดลง 5.4% อยู่ที่ 59.9 ล้านลิตร/วัน น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ที่เริ่มมีการจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค.2562 อยู่ที่ 1 แสนลิตร/วัน  และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เริ่มมีการจำหน่ายตั้งแต่เดือนก.ค.2561 อยู่ที่ 4.5 ล้านลิตร/วัน โดยการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี10 และบี20 ภาครัฐได้ใช้มาตรการกำหนดส่วนต่างราคาขายปลีกให้ถูกกว่าดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี7) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 2 และ 3 บาท/ลิตร คิดเป็นเงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนก.ค.2561-ธ.ค.2562 จำนวน 6,200 ล้านบาท

“กระทรวงพลังงานมีแผนส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 10 เป็นน้ำมันพื้นฐานต่อเนื่อง เพื่อผลักดันราคาผลผลิตปาล์มสดเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4 บาทให้ได้ภายในปีนี้ตามเป้าหมายที่กำหนด ช่วยแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ซึ่งมั่นใจผลผลิตปาล์มสดยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้เป็นเชื้อเพลิง ไม่จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่การปลูก โดยปัจจุบันสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ(ซีพีโอ) อยู่ที่ 3.34 แสนตัน สกัดเป็นบี 100 อยู่ที่ 120 ล้านลิตร และเดือนก.พ.นี้จะมีผลผลิตใหม่ออกสู่ตลาดสามารถรองรับความต้องการปีนี้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 57 ล้านลิตร คิดเป็นปริมาณความต้องการใช้ปาล์มเป็นเชื้อเพลิงสัดส่วน 2 ใน 3 หรือ 2-2.2 ล้านตันของปริมาณผลผลิตปาล์ม”นางสาวนันธิกา กล่าว

นางสาวนันธิกา กล่าวว่า ปัจจุบันดีเซลหมุนเร็วบี 10 มีการใช้ 1.3-1.5 ล้านลิตร/วัน มีสถานีบริการน้ำมันบี 10 จำนวน 800 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้าหมายสิ้นเดือนม.ค.จะเพิ่มเป็น 3,000 แห่ง และเดือนก.พ.จะเพิ่มเป็น 4,000 แห่ง จึงคาดว่าในช่วงไตรมาส 1/2563 จะมีความต้องการใช้บี 10 อยู่ที่ 22.5 ล้านลิตร/วัน ตลอดทั้งปี 2563 คาดความต้องการใช้บี 10 จะอยู่ที 57 ล้านลิตร/วัน บี 7 มีความต้องการใช้ลดลงเหลือ 5 ล้านลิตร/วัน
ส่วนการปรับคุณภาพการผลิตบี 10 ของโรงกลั่นน้ำมัน 6 โรงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำมันยูโร 5 มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2567 เงินลงทุนประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งบางส่วนมีการปรับแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ ไทยออยล์, จีซี และบางจาก โดยบี 10 สามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนได้ 3.5-13.5% และบี 20 ช่วยลดฝุ่นละอองได้ 20-25% อย่างไรก็ตามช่วงเดือนก.พ.-มี.ค.2563 มีแผนส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ที่ผลิตจากมันสำปะหลังและอ้อยมากขึ้นชัดเจน
ในส่วนของก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ลดลง 0.2% ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 17.8 ล้านกก./วัน ซึ่งเป็นการลดลงทั้งในภาคครัวเรือน 1.8% อยู่ที่ 5.8 ล้านกก./วัน ภาคอุตสาหกรรมลดลง 3.9% อยู่ที่ 1.8 ล้านกก./วัน  และภาคขนส่งลดลงมากที่สุด 12.6% อยู่ที่ 2.8 ล้านกก./วัน ขณะที่การใช้แอลพีจีในภาคปิโตรเคมีมีความต้องการเพิ่มขึ้น 7.9% อยู่ที่ 7.4 ล้านกก./วัน

สำหรับการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี) ลดลง 11.7% เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 5.4 ล้านกก./วัน เนื่องจากการปรับราคาเอ็นจีวีสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนและรถบรรทุกสินค้าหันไปใช้ดีเซลหมุนเร็วบี 20 ทดแทน ส่งผลให้สถานีบริการเอ็นจีวีนอกแนวท่อทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันอยู่ที่ 451 แห่งในปี 2562 จากปี 2561 อยู่ที่ 446 แห่ง


ปิยบุตร...... บ่อยครั้งนะ ที่เจ้าเลอะเลือน และเหลี่ยมเล่ห์ ศุกร์ ๒๑ กุมภา ศาลฯ จะวินิจฉัยคดีพรรคกู้เงิน พวกเจ้าก็พล่านจนหัวก่าย ถ้ามีหางก็คงพันกัน

พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'