“ธ.ก.ส.”ปรับแผนยุทธศาสตร์ ลุยปล่อยกู้ปีละแสนล. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่


เพิ่มเพื่อน    

23 ม.ค.2563 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเพิ่มทุนให้ธนาคารอีก 2 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 8 หมื่นล้านบาท ว่า ขณะนี้ธนาคารกำลังปรับปรุงยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในระยะ 5 ปีใหม่ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนนำไปช่วยธนาคารให้มีเงินทุนปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนาชุมชนได้เพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2563 ธนาคารจะปล่อยกู้ได้เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยปีละ 7-8 หมื่นล้านบาท เป็นปีละ 1 แสนล้านบาท ต่อเนื่องไปตลอด 5 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ แผนดำเนินงานใหม่ ธ.ก.ส.จะเดินหน้าวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี 2563 จะเข้าไปพัฒนาเกษตรกรยุคปัจจุบันให้ก้าวทันโลก โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพาะปลูกเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าทางการผลิต ขณะเดียวกันจะเน้นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเข้าไปสนับสนุนการเงิน ความรู้แก่กลุ่มลูกหลานเกษตรกรที่ทำงานอยู่ในเมือง หรือคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบ ให้หันกลับจากแรงงานภาคอุตสาหกรรม ก้าวเข้าสู่แรงงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น และจะต่อยอดก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรในอนาคตอีกด้วย

"ธ.ก.ส.ยืนยันว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ ไม่ใช่เพราะธนาคารมีปัญหาความมั่นคงทางการเงิน แต่การเพิ่มทุนจะช่วยให้ธนาคารมีเงินทุนเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนได้มากขึ้น ทั้งในด้านการปล่อยกู้สนับสนุนสินเชื่อ การพัฒนาให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยี การสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์ การพัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้ตั้งแต่ระดับฐานรากในระยะยาว" นายอภิรมย์ กล่าว

สำหรับขั้นตอนการเพิ่มทุน ในปี 2563 จะเพิ่มรอบแรก 6 พันล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งหมด ส่วนหลังจากนั้นรัฐบาลจะมีการพิจารณาแหล่งเงินที่เหมาะสมเป็นรายปี โดยมีเป้าหมายเพิ่มทุนให้ครบ 2 หมื่นล้านบาท ภายใน 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถสนับสนุนแหล่งเงินแก่เกษตรกรในภาพรวมได้ 2.4 แสนล้านบาท ส่งผลดีต่อจีดีพีประเทศ 0.1% และเพิ่มจีดีพีภาคเกษตรได้ 1.31%

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ในวันที่ 1-2 ก.พ.นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง จะนำคณะ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ยืนจังหวัดพัทลุง และนครศรีธรรมราช เพื่อจัดโครงการประชารัฐสร้างไทย ในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินเฉพาะกิจเข้าไปร่วมสร้างงาน สร้างเงิน ลงในพื้นที่ช่วยชาวบ้านแบบครบวงจร

นอกจากนี้ จะมีการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ การพัฒนายางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเข้าไปดูชุมชนบ้านวังไทร ที่ดำเนินโครงการโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยรวบรวมผลผลิตน้ำยางพาราจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัด มาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น
 


นี่แหละที่ว่า........ "คนทำดี...ฟ้าดินป้อง คุ้มครองเอย" มันเป็นอย่างนี้ พวก "ความหวังใหม่-ธนาธร" กำลังได้ที ฉวยโอกาส ยกเหตุที่เกิด "เทอร์มินอล 21" โคราช ไล่กระทืบกองทัพ

จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'
'โคราช' สะท้อน 'บทบาท สส.'