ศธ.เตรียมพบสภาหอการค้าประเทศต่างๆ หวังนำไปวางแผนผลิตผู้เรียน


เพิ่มเพื่อน    


28ม.ค.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการอาชีวนานาชาติ ที่มีตัวแทนสภาหอการค้าจากประเทศอังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย อเมริกา สิงคโปร์ และไอซ์แลนด์ เข้าร่วมโดยเป็นการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากล และการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของตนที่ได้เจอกับตัวแทนสภาหอการค้าจากประเทศต่างๆ ทั้งนี้ตนได้ชี้แจงแนวทางการทำงานของ ศธ.ให้สภาหอการค้าต่างประเทศได้รับทราบถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานการศึกษาโดยเฉพาะอาชีวศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาสภาหอการค้าได้ให้ความร่วมมืออย่างดี ซึ่งตนมองว่าการดำเนินโครงการต่างๆ ระหว่างอาชีวะและสภาหอการค้าต่างประเทศ แม้เป็นโครงการที่ไม่ใหญ่ แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งอาจจะติดเรื่องบประมาณในการดำเนินงาน ดังนั้นการทำความร่วมมือในอนาคตระหว่างสภาหอการค้าต่างประเทศจะต้องเติมงบประมาณให้เหมาะสม เพื่อทำให้เด็กอาชีวมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนได้วางแผนการดำเนินการร่วมกับสภาหอการค้าต่างประเทศ ว่า จากนี้ไปจะมีการจัดประชุมร่วมกับสภาหอการค้าแต่ละประเทศ เพื่อทราบถึงความต้องการของบริษัทต่างประเทศบริษัทใดที่สนใจจะลงทุนในประเทศไทย และขาดบุคลากรจำนวนเท่าไหร่ในสาขาไหนบ้าง เพื่อที่เราจะได้ทราบตัวเลขความต้องการของตลาดแรงงานและวางแผนการผลิตผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการในอนาคต เช่น หากตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรประมาณ 10,000 คน เราจะได้ปรับการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐาน ซึ่งเราต้องการทราบตัวเลขความต้องการให้ชัดเจนก่อน

“จากนี้ไป ศธ.จะทำงานร่วมกับสภาหอการค้าต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาให้ไปสู่มาตรฐานสากลเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เราได้เตรียมความพร้อมในอนาคตทั้งการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู ดังนั้นสภาหอการค้าต่างประเทศจะต้องระบุตัวเลขความต้องการและการลงทุนในประเทศไทยมาให้ชัดเจน เช่น ธุรกิจยานยนต์ ต้องการแรงงานจำนวนเท่าไหร่สำหรับอนาคต เป็นต้น อีกทั้งการได้หารือกับสภาหอการค้าต่างประเทศจะทำให้เราได้ประโยชน์กับธุรกิจที่ประเทศไทยยังไม่คุ้นเคยด้วย เช่น ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งธุรกิจนี้ถือว่าขาดแคลนจำนวนมาก เป็นต้น ดังนั้นผมเชื่อว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจที่ประเทศไทยยังไม่คุ้นเคยอีกด้วย”รมว.ศธ. กล่าว


ก็ "จบแบบเจ็บๆ" ของฝ่ายค้าน...... สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่เริ่มมาแต่ ๒๔ ก.พ. แล้วใครชนะ?

'เรื่องนักเรียนกับคนบ้าข่าว'
มหกรรม 'มหา'ลัย' แข่งติด #
ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร