“ครูตั้น” ถก สำนักงบฯ ชี้แจงความจำเป็นของบฯ ซ่อมแซมบ้านพักครู


เพิ่มเพื่อน    


3ก.พ.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า ขณะนี้ร่างดังกล่าวอยฟุ่ระหว่างการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตนหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณางบประมาณดังกล่าวจะหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้ข้อยุติ เพราะแน่นอนว่าหากเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณไปสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ล่าช้าอย่างแน่นอน และจะทำให้การทำงานค่อนข้างลำบาก อีกทั้งในช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่กี่เดือนก่อนจะสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563  โดยตนเข้าใจว่าขณะนี้มีหลายโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยังต้องรอเงินงบประมาณมาใช้ในการขับเคลื่อน รวมถึงงบประมาณที่ใช้จัดจ้างครูธุรการ ดังนั้นเชื่อว่าทุกฝ่ายจะหาทางออกได้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศอย่างแน่นอน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้จัดทำคำของบประมาณในของซ่อมแซมบ้านพักครู แต่โดนสำนักงบประมาณตัดออกทั้งๆ ที่เป็นนโยบายของ รมว.ศธ.ที่ต้องการสร้างขวัญและกำลังใจและสร้างความปลอดภัยให้แก่ข้าราชการครูนั้น นายณัฏฐพล กล่าวว่า ในเร็วๆ นี้ ตนจะหารือร่วมกับสำนักงบประมาณอีกครั้ง เพื่อชี้แจงให้รับทราบถึงความจำเป็นในเรื่องนี้ โดยเฉพาะบ้านพักครูที่ไม่มีห้องน้ำอยู่ในบ้าน เพราะสร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่ครูผู้หญิง ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจและความปลอดภัยให้แก่ครูทุกคน แต่ระหว่างนี้ที่งบประมาณยังไม่ลงตัวสพฐ.ได้ใช้งบเหลือจ่ายจากงบจัดซื้อจ้างในส่วนอื่นๆ มาทดแทนไปก่อน

“อน่างไรก็ตาม สำหรับการจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 นั้น ศธ.ได้วางแผนการจัดทำงบประมาณอย่างเต็มที่ เพราะหลังจากที่ผมได้หารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 จะเป็นปีที่เราต้องใช้งบประมาณมากขึ้น เพื่อบูรณการการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ โดยที่จะไม่ได้จัดงบประมาณให้แบบรายหัวเพียงอย่างเดียวอาจจะต้องมาดูในพื้นที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่เป้าหมาย เช่น โรงเรียนที่เป็นพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมายของเราจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย  ศธ.ก็จะจัดสรรงบประมาณไปให้อย่างเต็มที่ เป็นต้น”รมว.ศธ.กล่าว


๒ เดือนกว่าๆ มานี่...... ไม่ได้คุยเรื่องของเรากันเลย! มัวแต่ตื่นเต้นไปกับการอุบัติขึ้นของ "เผ่าพันธุ์ใหม่" ในโลกมนุษย์ กึ่งมีชีวิต-ไม่มีชีวิต

เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'