“รมว.ศธ.”  ขอเยาวชนไทยได้เข้าใจกับบทบาทและหน้าที่ตัวเอง ช่วยประเทศให้เดินไปข้างหน้า


เพิ่มเพื่อน    


6 ก.พ.63-ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษหัวข้อ "พัฒนาบทบาทเยาวชนสู่ประชาคมแห่งการมีส่วนร่วมของอาเซียน" ในโครงการ Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI 2020) ว่า พลังของเยาวชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศถือว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม ทั้งนี้ตนคาดหวังว่าพลังเยาวชนอาเซียนจะช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกัน นำประสบการณ์และองค์ความรู้การศึกษาของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนมาแชร์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การต่อยอดและปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมในประเทศนั้นๆ เพราะเยาวชนอาเซียนให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นอย่างมาก สำหรับบทบาทเยาวชนของประเทศไทยในการขับเคลื่อนในอนาคต ขณะนี้ตนได้รับทราบข้อมูลผลสำรวจจากต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยขยับอันดับประเทศที่ติดลำดับต้นๆ ในเรื่องการขับเคลื่อนประเทศด้วยประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นตนคิดว่าเยาวชน คือ กลุ่มบุคคลสำคัญและจะเป็นกำลังหลักของทุกประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งตนขอเยาวชนไทยได้เข้าใจกับบทบาทและหน้าที่ตัวเอง พร้อมช่วยประเทศให้เดินไปข้างหน้า

“อย่างไรก็ตาม ผมเข้าใจดีว่าเยาวชนทุกคนมีความคิดต่างแต่ในความคิดต่างต้องคำนึงถึงส่วนรวมด้วย เพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถพัฒนาประเทศ ให้ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในด้านต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผมสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเยาวชนทุกคน เพราะผมก็ทำงานกับสภานักเรียนของประเทศไทย  จึงเข้าใจดีว่าเยาวชนมีประสบการณ์และความคิดหลากหลาย  และเชื่อว่าหากนำข้อคิดเห็นของเยาวชนมาผสมผสานกับผู้ใหญ่ จะทำให้เราจะได้นักคิดรุ่นใหม่และทรัพยากรของประเทศที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน”รมว.ศธ.กล่าว
 


เรื่องหน้ากากอนามัย ๒๐๐ ล้านชิ้น มีแต่ตัวเลข ไม่มีตัวหน้ากากที่พูดกันมานานนั้น บทจะจบ..... ก็จบดื้อๆ แค่รองนายกฯ วิษณุพูดว่า "ของเก่าไม่ต้องพูดถึง.......

ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"