วุฒิสภาแนะธอส.เพิ่มปล่อยกู้คนแก่ดูแลสังคมผู้สูงอายุ


เพิ่มเพื่อน    

 

11 ม.ค. 2563 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการการ (กมธ.) เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เปิดเผยภายหลังการติดตามดำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ว่า มีความพอใจในบทบาทของ ธอส.ในการทำหน้าที่ดูแลประชาชนให้มีที่อยู่อาศัย และไม่ได้เป็นกังวลกรณีที่รัฐบาลใช้ ธอส.เป็นกลไกในการปล่อยกู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะ ธอส. มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง มั่นคง มีกองทุนรวมรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงถึง 14% เศษ สูงกว่ามาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่กำหนดไว้ 8.5% อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นหนี้ดี กู้เพื่อซื้อบ้านไว้สำหรับอยู่อาศัย

อย่างไรก็ตาม กรรมาธิการต้องการให้ ธอส.เพิ่มบทบาทในการสนับสนุนให้นำข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการตรวจเช็กข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในมุมต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนการสร้าง การตกแต่งที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเพิ่มขึ้น โดยนอกจากการทำสินเชื่อรีเวิร์ส มอร์ทเกจ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้ว ยังต้องการให้ ธอส.เน้นปล่อยสินเชื่อเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย สำหรับให้คนสูงวัยได้ใช้ประโยชน์ด้วย

“แนวโน้มสังคมผู้สูงวัยในไทยกำลังมีเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 16-17 ล้านคน และในอนาคตอีกไม่กี่ปีจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 25 ล้านคน ซึ่งสะท้อนว่าไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ฉะนั้นธนาคารจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยด้วย” นายวิสุทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ สินเชื่อสำหรับปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย จะเน้นปล่อยกู้ให้กับผู้สูงอายุที่มีครอบครัวดูแล ซึ่งสามารถขอกู้เพื่อนำไปปรับปรุง ตกแต่งที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้สูงวัยได้ใช้ประโยชน์ คล้าย ๆ กับสินเชื่อลูกกตัญญู เช่น เมื่อก่อนผู้สูงอายุอาจอยู่ชั้น 2 เมื่ออายุมากขึ้นก็ต้องต่อเติมห้องชั้น 1 ให้อยู่แทน แต่ในบ้านอาจต้องปรับปรุงทางเดิน ห้องน้ำ ราวจับบันไดให้สะดวกมากขึ้น เพื่อให้เป็นบ้านของผู้สูงอายุด้วย

ด้านนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธอส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา ธอส.ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้ว โดยในส่วนผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแล ได้เปิดสินเชื่อรีเวิร์ส มอร์ทเกจ ให้นำที่อยู่อาศัยของตนเองเข้ามาขอสินเชื่อเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ ส่วนข้อเสนอของกรรมาธิการนั้น ก็พร้อมนำไปพิจารณา เพราะยังมีผู้สูงอายุบางกลุ่มที่มีบุตรหลานดูแล แต่ไม่ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นชื่อของตนเอง ก็จะเปิดช่องให้บุตรหลานเข้ามาขอสินเชื่อเพื่อนำไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อดูแลผู้สูงวัยได้ด้วย


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"