พุทธิพงษ์ ถกทวิตเตอร์ คุมเนื้อหาข่าวปลอม


เพิ่มเพื่อน    

 

12 ก.พ. 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ได้หารือกับผู้บริหารทวิตเตอร์  (Twitter) ประจำสิงคโปร์ ได้แก่ คุณ Kathleen Reen ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านนโยบายสาธารณะและการให้เพื่อสังคม ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และคุณมนรวี อำพลพิทยานันท์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะและการให้เพื่อสังคม ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงความร่วมมือระหว่างกันใน 2 ประเด็น คือ  ประเด็นข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งมีข่าวปลอม (Fake News) เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก โดยจากการหารือ พบว่า ทวิตเตอร์มีแนวปฏิบัติในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน ผ่านการพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่อย่าง #knowthefact เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ #ไวรัสโคโรน่า 

สำหรับประเทศไทย ทวิตเตอร์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยในการเป็นแหล่งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสายด่วนของกรมควบคุมโรค โดยจะขึ้นเป็นลำดับแรกในการค้นหา #ไวรัสโคโรน่า ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และป้องกันการตื่นตระหนกจากข่าวปลอม

ประเด็นที่ 2 ด้านเนื้อหาความรุนแรงและข่าวปลอมจากโศกนาฏกรรม ณ จังหวัดนครราชสีมาโดยจากการหารือ ทวิตเตอร์ได้ให้ข้อมูลว่าบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการในการต่อต้านกลุ่มคนที่มีแนวคิดรุนแรงแบบสุดขั้ว (Violent Extremism) และการชูความรุนแรง (Glorification of Violence) ซึ่งจะขัดต่อกฎของทางบริษัทฯ 

ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการร่วมกันกับกระทรวงดิจิทัลฯ ทางทวิตเตอร์แจ้งว่า ทวิตเตอร์มีช่องทางการรายงานและช่องทางการติดต่อกรณีฉุกเฉินสำหรับรัฐบาลและสำหรับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในการรายงานและให้ความร่วมมือ รวมถึงในช่วงระยะเวลาวิกฤติ นอกจากนี้ ทวิตเตอร์ได้เสนอความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยยินดีที่จะเข้ามาอบรมผู้เชี่ยวชาญจากไทยให้สามารถใช้งานและประสานงานกับทวิตเตอร์ได้อย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ นายพุทธิพงษ์ฯ กล่าวย้ำว่า จะร่วมมือกับทวิตเตอร์ เพียงนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและจะมีการพูดคุยกันในเรื่องอื่นๆต่อไป


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก