ลดวูบ เป้าส่งออกข้าวปี 63 หดเหลือแค่ 7.5 ล้านตัน


เพิ่มเพื่อน    

12 ก.พ. 2563 นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2563 กรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวปริมาณ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2562 ที่ส่งออกได้ 7.58 ล้านตัน เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวไทยปีนี้จะลดลงมาก จากปัญหาภัยแล้ง และยังมีปัญหาเงินบาทแข็งค่ามากกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนาม อินเดีย และต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข่ง ทำให้ราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่งมาก และผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากคู่แข่งแทน อีกทั้งจีน ซึ่งเคยเป็นผู้นำเข้า แต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นผู้ส่งออก เพราะมีสต๊อกข้าวปีนี้มากกว่า 120 ล้านตัน และได้แย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในบางประเทศ โดยเฉพาะแอฟริกา รวมถึงข้าวไทยไม่มีความหลากหลายมากพอ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายกลุ่ม จึงทำให้ตลาดข้าวบางชนิดกลายเป็นของคู่แข่งแทน โดยเฉพาะข้าวพื้นนิ่ม จึงต้องมีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกข้าวของไทย

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแผนงานพัฒนาศักยภาพการแข่งขันข้าวไทย โดยจะเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด อย่างปัจจุบัน ผู้ซื้อหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย ฮ่องกง หรือแม้แต่จีน ต้องการข้าวพื้นนิ่ม ที่มีความนุ่ม ซึ่งข้าวหอมมะลิไทยก็ใช่ข้าวพื้นนิ่ม แต่มีราคาแพง จึงต้องพัฒนาข้าวพื้นนิ่มสายพันธุ์อื่นเข้ามาทำตลาดแข่งกับข้าวพื้นนิ่มของคู่แข่งที่ราคาถูกกว่า เช่น ข้าว กข 79 โดยจะมีการประชุมร่วมกันในวันที่ 14 ก.พ.นี้

นอกจากนี้ จะมีการทบทวนมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการซื้อของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และให้สอดคล้องกับบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จากปัจจุบันกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับสำหรับข้าวหอมมะลิไทย โดยต้องเป็นข้าวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 มีเนื้อข้าวหอมมะลิไม่น้อยกว่า 92% อีก 8% เป็นข้าวชนิดอื่นผสม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกร ผู้ส่งออก เพื่อทบทวนมาตรฐานดังกล่าววันที่ 13 ก.พ.นี้
สำหรับแผนประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในปี 2563 กรมฯ จะเดินหน้าดำเนินการทั้งในรูปแบบการจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปประชาสัมพันธ์ในประเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นลูกค้าหลัก อย่างมาเลเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และตลาดที่มีศักยภาพที่จะนำเข้าข้าวไทย เช่น แอฟริกา รวมถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทย

ทั้งนี้ ในปี 2562 ไทยส่งออกข้าวได้เป็นดับ 2 ของโลก ที่ปริมาณ 7.5 ล้านตัน ลดลง 32.50% จากปี 2561 ที่ส่งออกได้ 11.23 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,206 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 25% โดยอินเดียส่งออกได้มากเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 10.6 ล้านตัน ส่วนอันดับ 3 เวียดนาม 6.85 ล้านตัน อันดับ 4 ปากีสถาน 4.6 ล้านตัน และอันดับ 5 สหรัฐฯ 3.05 ล้านตัน

ขณะที่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 ก.พ.2563 ไทยส่งออกข้าวแล้ว 699,000 ตัน ลดลง 39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกได้ 1.1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 399 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 28% หรือคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 11,963 ล้านบาท ลดลง 33%


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"