เริ่มแล้ว 5 โอเปอเรเตอร์พร้อมชิงชัยประมูลคลื่น 5G


เพิ่มเพื่อน    

 

16 ก.พ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700, 2600 MHz และ 26 GHz  หรือ คลื่น 5G โดยมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) เข้าร่วมประมูล ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส, บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ดีทีเอ็น) ในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โดยเวลา 07.30 น. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เข้ารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนบริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. เป็นรายแรก  ถัดมา เวลา 07.35 น. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ดีทีเอ็น) ในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เข้าลงทะเบียนเป็นรายที่ 2 นำโดยนายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เวลา 07.40 น. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าลงทะเบียนเป็นรายที่ 3 นำโดยนายเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร, นายนพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

เวลา 07.45 น. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าลงทะเบียนเป็นรายที่ 4 นำโดย นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท เวลา 07.50 น. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เข้าลงทะเบียนเป็นรายที่ 5 นำโดยนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย​ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตต่อเจ้าหน้าที่ จากนั้นลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนและรับบัตรประจำตัว โดยต้องฝากอุปกรณ์สื่อสารหรือสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องประมูลไว้กับเจ้าหน้าที่ และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการประมูลที่มาภายหลังเวลา 09.30 น. เข้าห้องประมูล

สำหรับขั้นตอนการประมูลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ จะเริ่มให้ผู้เข้าร่วมประมูลลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จากนั้นในเวลา 08.15 น. ผู้เข้าร่วมประมูลเตรียมตัวในจุดที่กำหนด ก่อนเริ่มพิธีเปิดในเวลา 08.20 น. โดยพล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) จะเป็นผู้จับฉลากรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลว่ารายใดจะได้ทำการจับฉลากเลือกเลขห้องประมูล และเลือกซองบรรจุ Username และรหัสผ่านตามลำดับ ก่อนเข้าห้องประมูลในเวลา 09.00 น.

ในเวลา 09.20 น. ผู้เข้าร่วมการประมูลจะทำการ Log in เข้าระบบ ก่อนเริ่มการประมูลในคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เป็นลำดับแรกในเวลา 09.30 น. ตามด้วยคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz และคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz โดยในการประมูลรอบแรกของแต่ละย่านความถี่ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเสนอความต้องการชุดคลื่นความถี่ในย่านความถี่ที่ได้มีการวางหลักประกันไว้ หากไม่มีการเสนอความต้องการชุดคลื่นความถี่นั้นจะพ้นจากสถานะผู้เข้าร่วมการประมูล และถูกริบหลักประกันการประมูล
โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้กล่าวเปิดการจัดงานประมูล ระบุว่า ก่อนอื่นผมในนามของสำนักงาน กสทช. ต้องขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมงานการประมูลคลื่นความถี่ 5G ในวันนี้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในโลกยุคใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนอาจกล่าวได้ว่า หากเรามีการเปลี่ยนแปลงช้า คือ “เราถอยหลัง” หากเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วคือ เราอยู่กับที่ หากเราจะให้ประเทศเดินไปข้างหน้า เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทันทีและอย่างรวดเร็วที่สุด 

วันนี้ สำนักงาน กสทช. จะไม่ปล่อยให้โอกาสของประเทศไทยอยู่กับที่ ในทางตรงข้ามเราจะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพลิกโฉมประเทศให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในอาเซียนให้ได้ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ประเทศไทยมีความล่าช้าด้าน 3G ล่าช้ากว่าประเทศอื่น 8 ปี สำหรับ 4G เราล่าช้ากว่าประเทศอื่นประมาณ 4 ปี วันนี้ประเทศไทยกำลังจะมีการเปิดให้บริการ 5G ทางด้านธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบเป็นลำดับต้นๆ ของโลกการประมูลคลื่นความถี่ที่จะมีขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ มีคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นประมูลเป็นเงิน 26,376 ล้านบาท คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz จำนวน 19 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นประมูลเป็นเงิน 35,378 ล้านบาท และคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz จำนวน 27 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นประมูลเป็นเงิน 11,421 ล้านบาท รวมทั้ง 3 ย่านความถี่ มีจำนวนทั้งสิ้น 49 ใบอนุญาต ราคาขั้นต่ำรวมทั้งสิ้น 73,175 ล้านบาท หลังจากที่มีการประมูลเสร็จแล้ว สำนักงาน กสทช. คาดการณ์ขั้นต่ำว่าจะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2563 ประมาณ 177,039 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1.02% ของ GDP ในปี 2563 สำหรับในปี 2564 คาดว่าจะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขั้นต่ำประมาณ 332,619 ล้านบาท และในปี 2565 จะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประมาณ 476,062 ล้านบาท
นอกจาก 5G จะช่วยในขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้ว สิ่งที่สำนักงาน กสทช. จะละเลยไปไม่ได้ คือ ภาคประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท สำนักงาน กสทช. จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เทคโนโลยี 5G ในการลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข ที่จะต้องพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือ smart hospital ที่ประชาชนสามารถรับบริการทางการแพทย์ทางไกล หรือ Tele-health ได้ โดยในขณะนี้ได้มีความตกลงกับกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้มีการรักษา 4 โรคได้แล้ว คือ โรคตา โรคผิวหนัง โรคความดัน และโรคเบาหวาน และในอนาคตข้างหน้าจะมีการขยายให้ครอบคลุมมากกว่า 4 โรค ด้านการศึกษา เทคโนโลยี 5G จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาส และสร้างการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกันของเยาวชนในพื้นที่ชนบท ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับพื้นที่เมือง

ด้านเศรษฐกิจชุมชนและสังคม การใช้ประโยชน์ 5G จะช่วยส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนรูปแบบใหม่ ที่คนในชุมชนสามารถทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต สร้างธุรกิจออนไลน์ Start up หรือต่อยอดธุรกิจเดิม โดยใช้เทคโนโลยี 5G ทำให้คนในชนบทไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาทำงานในเมือง และเกิดการกระจายรายได้ ทำให้พื้นที่ในชนบทมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในภาพรวม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้อีกด้วย

ด้านการเกษตร เกษตรกรจะสามารถใช้เทคโนโลยี 5G ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรสำหรับการผลิต การตลาด และการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำในส่วนของการดำเนินงานหลังจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะกำกับดูแลอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม สะท้อนต้นทุน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำบริการ 5G ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ
 


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก