สภาพัฒน์ปรับเป้าจีดีพีปี 63 โต 1.5-2.5%


เพิ่มเพื่อน    

17 ก.พ.63-นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี)ไทยไตรมาส 4 ปี 2562 ขยายตัวได้ 1.6% ต่อปี ส่งผลให้เศรษฐกิจ ปี 2562 ทั้งปี เติบโตได้ที่ 2.4% ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ 2.6%สาเหตุที่เศรษฐกิจไทยย่อตัวลงมาจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ได้แก่ ผลกระทบสงครามการค้าและการส่งออกที่ลดลง

ทั้งนี้ส่วนในปี 63 คาดว่า จีดีพีจะขยายตัว ในช่วง 1.5-2.5% ต่อปี หรือเฉลี่ย 2% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.7-3.7%  โดยการคาดการณ์ดังกล่าว อยู่ บนสมมุติ ฐาน ว่าเศรษฐกิจ โลกขยายตัวที่ 3.2% 

อย่างไรก็ตามในส่วนการส่งออกโตได้ที่ 2% ภัยแล้งไม่ลุกลามมากเกินไป โดยกระทบภาคการผลิตไม่เกิน 5% งบประมาณ คลี่คลายเร่งเบิกจ่ายได้ 91.2% ในภาพรวม งบลงทุน เบิกจ่าย ได้ไม่ต่ำกว่า 65% และการท่องเที่ยวฟื้นกลับมาได้ โดยสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่าจบ ได้ใน 3 เดือน หรือราว เม.ย.-พ.ค. มีนักท่องเที่ยว 37 ล้านคน รายได้ไม่ต่ำกว่า 1.73 ล้าน ล้านบาท


ก็จริงนะ.... คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ บอกว่า เห็นคนไทยเถียงกันอยู่ ๒ เรื่อง ๑.เรื่อง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการงบประมาณได้หรือไม่

'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'