เที่ยวสุขภาพดี ที่บ้านไร่กองขิง


เพิ่มเพื่อน    

(บ้านไร่กองขิง)

    ใครที่โหยหาอยากไปท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และครบรสไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้ไปไหว้พระทำบุญ หรือจะสโลว์ไลฟ์ชิวๆ กินอาหารเหนือเลิศรส ลองเปิดใจมาเที่ยวบ้านไร่กองขิง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ชุมชนเพื่อสุขภาพ สุขใจ และสุขกายด้วย
    ชุมชนบ้านไร่กองขิง เกิดจากการนำต้นทุนทางวิถีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม ผู้เยี่ยมเยือนจะได้สัมผัสวัฒนธรรมที่แท้จริง อีกทั้งเยาวชนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้วย

(พิพัฒน์ รัชกิจประการ)

    พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำทัพพาไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนว่า การโปรโมตบ้านไร่กองขิงก็เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ตัวอย่างของการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชน ที่มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งจะสร้างและกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและพื้นที่เครือข่าย ชุมชนบ้านไร่กองขิงนับว่าเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ และเป็นตัวอย่างแนวทางการพัฒนาโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เข้มแข็ง จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

(นักท่องเที่ยวประทับใจฝีมือนวดของชาวบ้าน)

    "การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจะอยู่ในกรอบ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1.การยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safe) 2.ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว (Clean) 3.ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว (Fair) และ 4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รักษ์สิ่งแวดล้อม (Sustainability) และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กระแสการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์วิถีท้องถิ่นที่แท้จริง พร้อมขยายผลการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวคุณภาพจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติ มุ่งเป้าหมายกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม" พิพัฒน์กล่าว

(บรรยากาศเฮือนฮักสุขภาพ บ้านไร่กองขิง)

    บ้านไร่กองขิงมีดีอย่างไร ลองฟังจากปากของสมศักดิ์ อินทะชัย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ได้เล่าว่า เดิมชุมชนบ้านไร่กองขิงชาวบ้านก็ทำการเกษตร ทำสวน เมื่อเกิดวิกฤติฟองสบู่แตกชาวบ้านตกงานขาดรายได้ ต้องขายที่ดิน กระทั่งเมื่อปี 2552 เป็นจุดเริ่มต้นการทำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จนเข้าสู่ปี 2554 ก็เริ่มศึกษาและทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนอย่างจริงจัง โดยมีสมาชิกประมาณ 100 คน ซึ่งก็มีหน่วยงานอย่าง อพท.เข้ามาร่วมสนับสนุนให้ความรู้ อย่างการนวด ย่ำขาง ก็มีเยอะในภาคเหนือ แต่สิ่งที่ทำให้ชุมชนนี้มีเสน่ห์คือวิถีชีวิตความเป็นล้านนาที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส

(สวนเรียนรู้เกษตร)

    เมื่อได้มาเยี่ยมชมบ้านไร่กองขิง มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เริ่มตั้งแต่ เฮือนฮักสุขภาพ วัดดอยเปา สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อุทยานราชพฤกษ์ หัตถกรรมบ้านตองกายเหนือ หัตถกรรมบ้านเหมืองกุง และวัดอินทราวาส เราได้ปักหมุดกันที่เฮือนฮักสุขภาพ มาเที่ยวแบบน้ำจิ้มๆ ก่อน ถ้ามีโอกาสจะกลับไปเก็บแต้มให้ครบทุกจุดแน่นอน ที่นี่เป็นจุดที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องการทำเกษตร พืชสวน วิถีพอเพียง

(ย่ำขาง ภูมิปัญญาพื้นบ้าน)

    สำหรับไฮไลต์ของที่นี่คือ การนวดย่ำขาง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของล้านนา เป็นการนวดรักษาอาการปวดเมื่อยโดยใช้เท้าและความร้อน รักษาโรคได้ผลดีไม่แพ้นวดแบบอื่น ซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง หมอนวดย่ำขางที่เป็นผู้ชายจะนวดย่ำพร้อมอุปกรณ์ไม้เท้าไว้ทรงตัว พร้อมกับเตาอั้งโล่ ขาง และน้ำมันงาหรือสมุนไพร นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้ทดลองนวด หน้าตาดูตื่นเต้น พร้อมกับกองเชียร์ที่คอยให้กำลังใจ ผู้ย่ำขางจึงเริ่มใช้เท้าย่ำขาง แล้วย้ายมาย่ำบนร่างกายอย่างนุ่มนวลประหนึ่งใช้มือนวด โดยจะไล่ตั้งแต่เท้าขึ้นมายังลำตัวเพื่อให้ร่างกายได้ทุเลาอาการปวดเมื่อย

(นวดประคบสมุนไพร)

    หากใครลังเล อยากจะลองแบบเบาๆ ก่อน ก็มีการนวดประคบสมุนไพรซึ่งเป็นสมุนไพรในท้องที่ กิจกรรมสอนทำลูกประคบ หรือจะไปตอกเส้นก็ดูเข้าที นอกจากนี้ที่นี่ยังมีการนำเครื่องปั้นดินเผาจากชุมชนบ้านเหมืองกุงมาทำกิจกรรมเขียนสีด้วยฝีมือนักท่องเที่ยวเอง และนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึก มี Homestay และ Home Lodge ที่พักนักเดินทางที่ได้มาตรฐาน ชมและช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ของฝาก ของที่ระลึกผลิตโดยคนในชุมชน รับรองคุณภาพโดยหน่วยงานรัฐ อาทิ น้ำผึ้งจากดอกลำไย สบู่เหลวน้ำผึ้ง ยาหม่อง ลูกประคบ โลชั่นกันยุงสมุนไพร เป็นต้น และชิมอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของชุมชนบ้านไร่กองขิง ยำผลไม้สด ยำมะม่วงทรงเครื่อง คั่วหมี่ล้านนา ไข่ป่าม และข้าวซอยไก่ล้านนา

    ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ สมศักดิ์ อินทะชัย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง โทรศัพท์ 08-1881-2578 หรือ 09-2515-5652 อีเมล inthachai33@gmail.com.


เรื่องหน้ากากอนามัย ๒๐๐ ล้านชิ้น มีแต่ตัวเลข ไม่มีตัวหน้ากากที่พูดกันมานานนั้น บทจะจบ..... ก็จบดื้อๆ แค่รองนายกฯ วิษณุพูดว่า "ของเก่าไม่ต้องพูดถึง.......

ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"