ปตท.แจงกำไรปี62เฉียดแสนล้าน


เพิ่มเพื่อน    

20 ก.พ. 2563 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่าผลประกอบการปี2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 92,950.60 ล้านบาท ลดลง22.3%เมื่อเทียบจากปี2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 119,647.25ล้านบาทเนื่องจากมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและภาษี( EBITDA )ที่ลดลง และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นของบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (GPSC )และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด(มหาชน)( PTTEP)แม้ว่ามีผลกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทในปี 2562 ที่แข็งค่ามากกว่า ปี 2561
ทั้งนี้ในปี2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,219,739 ล้านบาท ลดลง 116,416 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 โดยหลักลดลงจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจน้ำมันลดลง แม้ว่ารายได้ขายเพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ธุรกิจสำรวจและผลิตฯ และ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยค่าเสื่อมและภาษี
(EBITDA )จำนวน 288,972 ล้านบาท ลดลง 62,424 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.8 จาก 351,396 ล้านบาท ในปี 2561 สาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นปรับลดลง เนื่องจากส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปกับน้ำมันดิบที่ลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ แม้มีกำไรจากสต๊อกน้ำมันในปี 2562

ขณะที่ ปี 2561 มีขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน รวมถึงส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสาย โอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ปรับลดลง เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีผลการดำเนินงานลดลง โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ เนื่องจากราคาขายอ้างอิงปิโตรเคมีปรับลดลงมาก ในขณะที่ต้นทุนก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น แม้ว่าปริมาณขายเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม EBITDA ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ปรับเพิ่มขึ้น โดยหลักจากการเข้าซื้อ บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด(มหาชน)(GLOW )ของบริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)( GPSC )รวมถึงธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นจาก ปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช และการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท Murphy และ Partex ของ PTTEP

ทั้งนี้ ในปี 2562 กลุ่ม ปตท. มีค่าใช้จ่ายชดเชยพนักงานเพิ่มเติมตาม ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ รวม 4 ,219 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 2 ,470 ล้านบาท รวมถึง ปตท. รับรู้ค่าความเสียหายของคดีความ 2,105 ล้านบาท และมีการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าท่อส่งก๊าซฯ 498 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2561 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายจากความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลังของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) (GGC) จำนวน 2,004 ล้านบาท และการรับรู้ผลขาดทุนจากการขาย สินทรัพย์แหล่งมอนทาราของ PTTEP จำนวน 1,886 ล้านบาท


โลกนี้..... อยู่ยากขึ้นทุกวัน เห็นคลิประเบิดท่าเรือที่เลบานอน หลายคนคงคิดเหมือนกัน ณ ช่วงเวลาเช่นนี้ ไม่มีที่ไหนในโลก ปลอดภัย และน่าอยู่กว่าประเทศไทยอีกแล้ว

'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง