'ท่านใหม่'ขอบพระคุณ'จรัญ'ตัดสินคดีเงินกู้อนาคตใหม่อย่างสมศักดิ์ศรี เป็นคดีสุดท้าย


เพิ่มเพื่อน    

25 ก.พ.63- ม.จ. จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า คนดีต้องจากกัน....... ท่านจรัญ ภักดีธนากุล ท่านได้อยู่จนท่านครบวาระแล้ว ท่านตัดสินคดีเงินกู้พรรค อนค อย่างสมศักดิ์ศรี เป็นคดีสุดท้าย

ขอบพระคุณท่านมากๆ ที่ท่านทำหน้าที่ตุลาการอย่างกล้าหาญ เด็ดเดียว ตรงไปตรงมา ขอให้ท่านมีความสุข มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะครับ

ด้วยความเคารพ รัก และรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับ.
 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ