ขนส่งฯสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารเดินหน้าตรวจสุขภาพฟรีให้คนขับแท็กซี่


เพิ่มเพื่อน    

 

25 ก.พ.63-นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้ผู้โดยสาร โดยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เอกซเรย์ปอด ทดสอบการมองเห็นระยะไกล แก่ผู้ขับรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายจิรุตม์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแก่ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต่อยอดเพิ่มกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมการให้บริการ จากเดิมที่เป็นการตรวจสุขภาพแก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่เท่านั้น 

อย่างไรก็ตามโดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ กรมควบคุมโรคจัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพ    ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ประสานบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพและประเมินความพร้อมด้านร่างกายของผู้ขับรถก่อนการขับขี่ (Fitness to Drive) ด้วยการคัดกรองโรค ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เอกซเรย์ปอด ทดสอบการมองเห็นระยะไกล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ณ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะและผู้โดยสารรถสาธารณะ 

สำหรับผลการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563  ตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถแท็กซี่ไปแล้ว จำนวน 565 คน ซึ่งผลการตรวจสุขภาพและใบรับรองแพทย์ที่ได้รับจะสามารถนำไปประกอบการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะได้อีกด้วย  

นายจิรุตม์ กล่าวว่า กรมฯมีความห่วงใยและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่อาจขาดโอกาสในการดูแลสุขภาพด้วยความจำเป็นในการประกอบอาชีพ แต่มีความเสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษบนท้องถนน โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงอาการผิดปกติของร่างกายต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นการดูแลสุขภาพร่างกาย ให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ จึงเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการรับส่งผู้โดยสาร อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดโรคด้วยการให้ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ  สร้างความตระหนักในการป้องกัน ควบคุมโรค และลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจควบคู่กันด้วย


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน