ค้าชายแดนวูบหนักมูลค่าซื้อขายหดกว่า10%


เพิ่มเพื่อน    

 

28 ก.พ. 2563 นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยเดือนม.ค.2563 มีมูลค่ารวม 86,070 ล้านบาท ลดลง 10.76% เป็นการส่งออก 59,501 ล้านบาท ลดลง 9.44% และนำเข้า 26,569 ล้านบาท ลดลง 13.57% เกินดุลการค้า 32,932 ล้านบาท โดยมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มูลค่า 31,024 ล้านบาท ลดลง 16.39% รองลงมาคือ สปป.ลาว มูลค่า 24,060 ล้านบาท ลดลง 10.79% กัมพูชา มูลค่า 16,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.81% และเมียนมา มูลค่า 14,203 ล้านบาท ลดลง 15.47% และในจำนวนนี้จากการค้าขายแดนเป็นการค้าผ่านแดนต่อไปยังจีนตอนใต้ มูลค่า 15,081 ล้านบาท ลดลง 1.09% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 6,178 ล้านบาท เพิ่ม 3.33% และเวียดนาม มูลค่า 3,965 ล้านบาท ลดลง 53.13%

ทั้งนี้ การค้าชายแดนที่ลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้การค้า การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ จากการที่คนไม่เดินทาง การค้าขายก็ชะลอตัว โดยเฉพาะการค้าผ่านแดนไปถึงจีนตอนใต้ ที่เริ่มได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็ยังลดลงไม่มาก ซึ่งต้องจับตาต่อไป

นายกีรติกล่าวว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันการค้าชายแดน กรมฯ มีแผนที่จะจัดมหกรรมการค้าชายแดนอีกในหลายจังหวัด เช่น สระแก้ว เชียงราย นครพนม ตาก และยะลา เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน และจะใช้โอกาสนี้ จัดประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนตามด่านชายแดนของไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกไทย ทำให้เกิดความคล่องตัวและสนับสนุนการค้าของภาคเอกชนในการทำการค้าชายแดน

สำหรับเป้าหมายการค้าชายแดน จะเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พิจารณาในเดือนมี.ค.2563 เพื่อกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะเป้าเดิมกำหนดให้ขยายตัวปีละ 15% เริ่มจากปี 2561-63 เป็นไปได้ยาก และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ปรับตัวเลขการเก็บสถิติการค้าชายแดนใหม่ให้สอดคล้องกับตัวเลขของกรมศุลกากร โดยนับตัวเลขการค้าที่ออกจากชายแดนออกไปเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน จากเดิมที่นับแยก เพราะตามปกติของการค้า บางประเทศซื้อสินค้าจากไทยแล้ว ก็นำไปส่งออกต่อ เช่น เดือนม.ค.2563 ไทยส่งออกไปสปป.ลาว 24,060 ซึ่งในจำนวนนี้ อาจจะส่งต่อไปจีน 30% หรือกัมพูชา ซื้อจากไทยแล้ว นำไปส่งออกต่อไปจีนหรือเวียดนาม ดังนั้น หากนับตัวเลขซ้ำซ้อน ก็จะทำให้ตัวเลขรวมการค้าชายแดนและผ่านแดนสูงเกินจริง


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ