ปตท.-บางจากลดราคาเบนซิน 60 สต./ล. ดีเซลลด 30 สต./ล.


เพิ่มเพื่อน    

12 มี.ค. 2563 - บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศลดราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดลง 60 สตางค์/ลิตร  ยกเว้น E85 ปรับลด 40 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลลดลง 30 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 05.00 น. 

ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 29.76 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 95 ราคา 22.35 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 91 ราคา 22.08 บาท/ลิตร E20 ราคา 19.34 บาท/ลิตร E85 ราคา 16.89 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา 23.39 บาท/ลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม 27.24 บาท/ลิตร  B10 ราคา 20.39 บาท/ลิตร B20 ราคา 19.89 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)