ไทยเข้าสู่ระยะ3หรือยัง'หมอยง'แนะแนวทางการปฏิบัติลดการกระจายโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    


13มี.ค.63-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กYong Poovorawan ระบุว่า
โควิด 19 การระบาดใหญ่ทั่วโลก
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ โควิด 19 เป็นโรคที่ระบาดใหญ่ทั่วโลก pandemic
ในความเป็นจริง เมื่อมีการระบาดของโรค ข้ามทวีป
มีการติดต่อกันเองในทวีปนั้นๆ ก็ถือว่าเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก (pandemic) อย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ 2009 เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา
องค์การอนามัยโลก ยอมรับว่าโรคนี้เป็นวิกฤต ทางด้านสุขภาพ
ดังนั้นทุกประเทศจะต้องให้ความสำคัญ ในการ เตรียมพร้อม การวินิจฉัย การป้องกัน การรักษา รวมทั้งจะต้องลดการแพร่กระจายของโรคลง และหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อมาใช้ในการดูแล รักษา ป้องกัน
ทุกประเทศจะต้องหาวิธีการที่เหมาะสม ในการลดความสูญเสียทางด้านสุขภาพ จิตใจ รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม และจะต้องเคารพในสิทธิมนุษยชน
ในการระบาดใหญ่ทั่วโลก สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการควบคุมโรค คือประเทศที่ยังไม่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากร การดูแลรักษา
ทุกประเทศจะต้องช่วยร่วมมือกันในการผ่านวิกฤตครั้งนี้
คำถามของประเทศไทย เราจะได้ยินที่ถามบ่อยเสมอ ว่าเข้าสู่ระยะที่ 3 หรือยัง
การเดินทางครั้งนี้ ไม่ว่าเข้าสู่ระยะใด แนวทางการปฏิบัติของคนไทยทุกคน ก็คงต้องเคร่งครัดเหมือนเดิม
ปฏิบัติตน มีระเบียบวินัย ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลในภาพรวม และคำแนะนำต่างๆ
ส่วนแนวทางเมื่อมีการระบาดเพิ่มขึ้น หรือในวงกว้างที่เรียกว่าเข้าสู่ระยะที่ 3 ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นคนให้คำแนะนำมาเอง
การลดการแพร่กระจายของโรค เราจะต้องเคร่งครัด ไม่ใช่แค่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ จะต้องคำนึงถึง กำหนดระยะห่างของบุคคล personal distance คือประมาณ 2 เมตร หรือ 6 ฟุต และระยะห่างของสังคม social distance ดังที่เราเห็นทุกวันนี้ มีการงดการประชุมที่มีคนหมู่มาก งดกิจกรรมในการรวมตัวของบุคคล ที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคอย่างไม่คาดคิดได้


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน