ข้าวถุงจ่อขึ้นราคาเหตุภัยแล้ง-คำสั่งซื้อต่างประเทศพุ่ง ยันมีเพียงพอคนไทยบริโภค


เพิ่มเพื่อน    

23 มี.ค.2563 นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวสารในประเทศที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวถุงได้ขยับสูงขึ้นเป็นกก.ละ15บาท จาก12.50 บาทต่อกก.ในช่วงเดือนมค.ที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้นมาประมาณ20-30% และแนวโน้มราคาคาดว่าอาจจะขยับเพิ่มสูงขึ้นอีกไปจนถึงช่วงเดือนสค.–กย. จนกว่าจะมีผลผลิตข้าวฤดูกาสลใหม่ออกมา

โดยราคาข้าวขาวปัจจุบันยังไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นไป ถุง 5 กก. ราคาอยู่ระหว่าง 70-120 บาทต่อถุงโดยมีโอกาสที่ราคา จะปรับเพิ่มขึ้นไป เป็น 90-150 บาทต่อถุง5 กก.ขึ้นอยู่กับแบรนด์ของสินค้า  หรือเฉลี่ยประมาณ 20 -30 %   ส่วนข้าวหอมมะลิ  ราคาขณะนี้อยู่ที่ 160 -250 บาท ต่อถุง 5 กก.  โดยข้าวหอมมะลิ ราคา คงยังไม่เพิ่มขึ้น

สาเหตุหลัก ที่ทำให้ราคาข้าวในประเทศขยับสูงขึ้นเนื่องจากภัยแล้งที่รุนแรงสุดในรอบ 40 ปี ส่งผลกระทบทำให้ ชาวนาที่จะทำนาปรังที่มีอยู่ประมาณ 4-5 ล้านไร่ ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลผลิต หายไป ประมาณ 1.5 – 2 ล้านตันข้าวสาร รวมทั้งปัจจัยความต้องการจากตลาดส่งออก ที่มีออร์เดอร์เพิ่มเข้ามามากขึ้นในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19ระบาด

ทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์ราคาข้าวจะยังสูงขึ้นในช่วงไตรมาส2 ไปจนถึงไตรมาส 3 ปีนี้ จนกว่าจะเริ่มมีผลผลิตข้าว ในฤดูกาลใหม่ทะยอย ออกมาในช่วงเดือน สค. -กย.  หลังจากเริ่มเข้าฤดูฝน

ส่วนกรณีมีผู้บริโภคแห่ออกมาซื้อข้าวถุงพร้อมกันจำนวนมากไปกันตุนสำรองไว้ในช่วงเกิดโรคระบาดโควิด-19 จนข้าวถุงหายไปจากชั้นวางจนว่างเปล่านั้นนายสมเกียรติยืนยันไทยไม่ขาดแคลนข้าวที่จะบริโภคแน่นอน ที่เห็นชั้นว่างเพราะโมเดิร์นเทรดปัจจุบันมีนโยบายไม่เก็บสต็อกสินค้าเก็บไว้จำนวนมากที่สาขาแต่การเก็บสินค้าจะเก็บไว้ที่distribution center ของโมเดิร์นเทรดและให้ผุ้ผลิตส่งสินค้า มากองไว้ที่ DC แทน และห้าง จะกระจายสินค้าไปที่สาขาเองทำให้ต้องใช้เวลาส่งสินค้าเข้าไป

 นายสมเกียรติกล่าวว่าความต้องการบริโภคข้าวในประเทศปีนี้คงจะไม่เพิ่มจากปีก่อนและอาจจะลดลงด้วย เนื่องจากในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวหายไป โดยความต้องการบริโภคข้าวในปีที่ผ่านมามีจำนวน7.5 ล้านตัน เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2018 ประมาณ ร้อยละ 8 สาเหตุหลักเพราะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ความต้องการบริโภคข้าวในประเทศ ไม่ถึง 10 ล้านตันเหมือนกันในอดีตที่ผ่านมา  ที่เคยคาดการณ์กันไว้ โดยปีนี้คาดการณ์ว่า ไทยจะมีผลิตข้าวสารจำนวน  17.5 ล้านตันสำหรับตลาดข้าวถุงของไทยมีมูลค่าตลาด ประมาณ 30,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้คาดว่าน่า จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้น 


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"