ขนส่งฯออกประกาศงดสอบใบขับขี่ใหม่ในส่วนกลางดีเดย์24 มี.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    


23 มี.ค.63-นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า เมื่อวานที่ผ่านมาตนได้ลงนามในประกาศ  งดการสอบเพื่อออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  โดยประกาศของกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว จะเผยแพร่ในวันนี้( 23 มี.ค.63) และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมถึง 12 เม.ย.63  ครอบคลุมการสอบใบอนุญาตใหม่ ของสำนักงานขนส่ง 5 พื้นที่ส่วนกลาง ของกรุงเทพมหานคร และขนส่งจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด คือ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

 ทั้งนี้เนื่องจากการออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่  มีความเข้มข้นทั้งในเรื่องของการอบรมและการสอบปฏิบัติ ที่ผู้สอบต้องเข้ามาแสดงตน ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบ  ซึ่งการสอบอาจไม่สอดคล้อง กลับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19  ที่อาจทำให้มีการพบปะผู้คนสื่อสารระหว่างกันจำนวนหนึ่ง  จึงจำเป็นต้องระงับการสอบไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ส่วนการสอบใบอนุญาตใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอื่นๆ  จังหวัดใดจะมีการยกเลิกตามมาก็เป็นอำนาจในการออกประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัด  จะพิจารณาเห็นสมควรสอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่อยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามส่วนงานต่อใบอนุญาตสำหรับผู้ถือใบอนุญาตเดิม ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมระบบออนไลน์ไว้แล้ว โดยในส่วนของประเด็นที่ต้องมีการอบรม ผู้ถือใบอนุญาตเพิ่มเติม ก็จะมีระบบ E-LEARNING เข้ามา อำนวยความสะดวก และสามารถแจ้งต่อทะเบียนผ่านระบบออนไลน์  เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถแวะเข้ามาถ่ายรูปที่สำนักงานขนส่งและรับใบอนุญาตขับขี่ที่ต่อไปได้ทันที  ดังนั้นการต่อใบอนุญาตขับขี่เดิมจึงไม่มีผลกระทบต้องหยุดให้บริการแต่อย่างใด

นายจิรุตม์ กล่าวถึงแผนการบริหารบุคคลในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ข้าราชการบาง  ส่วนปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (work at home)   เพื่อลดการอยู่ร่วมกันในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในส่วนของกรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าว  มีเป้าหมายว่าการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของข้าราชการของกรมการขนส่งทางบก จะต้องไม่กระทบกับงานบริการที่ให้แก่ประชาชน โดยจะมีการหมุนเวียนในส่วนของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานในแต่ละวัน  และลดการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้ง ของข้าราชการในแต่ละวันลงประมาณ 30% ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมแผนไว้พร้อมแล้วก่อนจะมีการเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาอีกครั้ง.


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"