แท็กซี่บุกขนส่งฯยื่นหนังสือให้ช่วยหลังโดนพิษโควิด-19 ผู้โดยสารหาย


เพิ่มเพื่อน    

23 มี.ค.63 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือข้อเรียกร้องจากนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร ถึงความเดือนร้อนของผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ลดจำนวนลงมาก ทำให้ไม่มีรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าเช่าซื้อรถ และไม่มีเงินออมเป็นค่าใช้จ่ายในการยังชีพ

ทั้งนี้ทางเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ฯ จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกจัดประชุมระหว่างบริษัทผู้ให้เช่าซื้อรถและผู้ประกอบการรถแท็กซี่ และกำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการแท็กซี่

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้ประสานไปยังสมาคมผู้เช่าซื้อและสมาคมประกันวินาศภัย เพื่อขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯแล้ว และหลังจากนี้จะได้จัดการประชุมระหว่างผู้ประกอบการรถแท็กซี่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป


มีแต่คนถาม "ผบ.ตร." ไปไหน ผมก็ตอบไปตามตรง "ไม่รู้เหมือนกัน"! คือไม่รู้จริงๆ เพราะไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย ไม่ว่ายามปกติหรือยามไม่ปกติ

สิงหา."ปฏิรูปแบบปฏิวัติ"
ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”