แท็กซี่บุกขนส่งฯยื่นหนังสือให้ช่วยหลังโดนพิษโควิด-19 ผู้โดยสารหาย


เพิ่มเพื่อน    

23 มี.ค.63 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือข้อเรียกร้องจากนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร ถึงความเดือนร้อนของผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ลดจำนวนลงมาก ทำให้ไม่มีรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าเช่าซื้อรถ และไม่มีเงินออมเป็นค่าใช้จ่ายในการยังชีพ

ทั้งนี้ทางเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ฯ จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกจัดประชุมระหว่างบริษัทผู้ให้เช่าซื้อรถและผู้ประกอบการรถแท็กซี่ และกำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการแท็กซี่

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้ประสานไปยังสมาคมผู้เช่าซื้อและสมาคมประกันวินาศภัย เพื่อขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯแล้ว และหลังจากนี้จะได้จัดการประชุมระหว่างผู้ประกอบการรถแท็กซี่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป


ประเทศไทยเนี่ย..... ถ้ามองแบบแยกส่วน "กลุ้มใจตายหะ" มันไปไม่รอด "พังแน่"! ต้องมองในความเป็นองค์รวมใต้จอกแหนผนึกคลุมหน้าจะเห็นผลึกระหว่างคนกับชาติเหนียวกว่ากาวตราช้าง

'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'