ดุสิตโพลเผยคนไทยเกาะติดข่าวโควิด19 จากออนไลน์ ห่วงเรื่องเฟคนิวส์


เพิ่มเพื่อน    


29 มี.ค.2563 ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ วันนี้ เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก ข่าวต่าง ๆ   มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม หรือที่เรียกว่าเฟคนิวส์ถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้าง การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนจึงมีความสำคัญต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างยิ่ง  โดยประชาชนต่างก็คาดหวังว่าจะได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นกลาง และครอบคลุมรอบด้านมากที่สุด เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน     ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,033 คน (สำรวจทั้งภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2563    สรุปผลได้ ดังนี้
                
1. ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารโควิด-19 จากแหล่งใด? มากที่สุด
อันดับ 1    ออนไลน์ (Facebook,Twitter,Instagram,Website ฯลฯ)    79.30%
อันดับ 2    สถานีโทรทัศน์                    77.05%
อันดับ 3    คำบอกเล่า/เพื่อน/คนรอบข้าง                   60.69%
อันดับ 4    สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์,ประกาศจากทางราชการ ฯลฯ)    45.52%
อันดับ 5    ข้อความ SMS                                   44.73%

2. ประชาชนเชื่อถือข่าวโควิด-19 จากแหล่งใด? มากที่สุด
อันดับ 1    สถานีโทรทัศน์                    89.00%
อันดับ 2    สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์,ประกาศจากทางราชการ ฯลฯ)    63.09%
อันดับ 3    วิทยุ                        56.23%
อันดับ 4    ออนไลน์ (Facebook,Twitter,Instagram,Website ฯลฯ)    53.72%
อันดับ 5    คำบอกเล่า/เพื่อน/คนรอบข้าง                   42.98%

3. ประชาชนมีหลักในการแยกแยะ “ข่าวจริง ข่าวปลอม” อย่างไร?      
อันดับ 1    แหล่งข่าวน่าเชื่อถือ มีหลักฐานอ้างอิง เปิดเผยที่มาที่ไป    41.08%
อันดับ 2    ติดตามข่าวจากหลาย ๆ สื่อ  เปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่น ๆ    32.22%
อันดับ 3    อ่านเนื้อหาให้ละเอียด คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองตามหลักการและเหตุผล    22.96%
อันดับ 4    รอฟังประกาศยืนยันจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       20.10%
อันดับ 5    เชื่อข้อมูลการนำเสนอของสื่อหลักมากกว่าข้อมูลที่ได้จากสื่อโซเชียล     16.95%

4. ข่าวโควิด-19 กรณีใด? ที่ทำให้ประชาชนจิตตกมากที่สุด
อันดับ 1    เชื้อโรคติดต่อได้ง่าย สถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง    36.08%
อันดับ 2    ยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นของแต่ละประเทศ    30.59%
อันดับ 3    การบริหารจัดการของภาครัฐ มาตรการ การแก้ไขปัญหา    26.93%
อันดับ 4    ผู้ติดเชื้อไม่ยอมกักตัวเอง ฝ่าฝืน ปกปิดข้อมูล    18.90%
อันดับ 5    การปล่อยข่าวลือ ข่าวปลอม เฟคนิวส์    14.23%

5. ประชาชนอยากให้มีการนำเสนอข่าวโควิด-19 ในลักษณะใด?
อันดับ 1    เสนอข่าวที่เป็นจริง ชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล    54.55%
อันดับ 2    นำเสนออย่างสร้างสรรค์ เน้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์    34.33%
อันดับ 3    ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ     25.33%
อันดับ 4    มีการคัดกรองข้อมูล แหล่งที่มา มีหลักฐานอ้างอิง    15.52%
อันดับ 5    นำเสนอผ่านช่องทางเดียว เช่น โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ     13.31%


 


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"