นายกฯจัดโครงสร้างศอฉ.โควิด 19 ทำงานเชิงรุกรับการระบาด


เพิ่มเพื่อน    

29 มี.ค. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามแต่งตั้งหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 และขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจุดประสงค์เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ในแต่ละด้านภายในโครงสร้างกลุ่มต่างๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน แก้ปัญหา รวมทั้งสะกัดกั้น หรือหยุดการแพร่ระบาดขอโควิด 19 เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวประกอบด้วย 1.สำนักเลขาธิการ​2.สำนักประสานงานกลาง​ 3.ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านก่รแพทย์และสาธารณสุข  4.ศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน​5.ศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน​ 6.ศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้า​ 7.ศูนย์ปฎิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ​ 8.ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม​ 9.ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง​ 10.ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด 19

โดยการปฏิบัติงานของศูนย์ดังกล่าวจะรายงานตรงสู่นายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการทันทีหากมีข้อติดขัด และให้ประชาชนมั่นใจและอุ่นใจว่ารัฐบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมงและแก้ปัญหาทุกปัญหา จะไม่ปล่อยให้ส่งผลกระทบกับประชาชน เพราะขณะนี้เรากำลังเผชิญวิกฤตที่ส่งผลกับชีวิตของประชาชน นายกรัฐมนตรีจะดูแลแก้ปัญหาอย่างรอบด้านอย่าง​เต็มที่ด้วยกลไกทุกอย่างที่มีอยู่ แต่ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลตนเอง และสังคม ตามมาตรการที่รัฐกำหนดและแนะนำ ซึ่งสำคัญยิ่งในการสะกัดการแพร่ระบาดโควิด 19.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"