'กรมสมเด็จพระเทพฯ' พระราชทานฯให้ใช้ศูนย์ฝึกอบรมฯ จ.นครนายก เป็นที่ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด


เพิ่มเพื่อน    

30 มี.ค.63 - เพจเฟซบุ๊ก "มูลนิธิชัยพัฒนา" โพสต์ข้อความว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธาน #มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้จังหวัดนครนายก ใช้ #ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พัก ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย Covid - 19 ที่รักษาหายแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับบ้านต่อไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ