'กพท.'ยืนยัน 10 เม.ย.ปิดบริการสนามบินภูเก็ตชี้ผู้ว่ามีอำนาจออกคำสั่ง


เพิ่มเพื่อน    

30 มี.ค.63-นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)เปิดเผยว่า สำหรับการปิดท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จากกรณีผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีผลตั้งแต่ 00.01 น. ของวันที่ 10 เม.ย(หลังเที่ยงคืนวันที่ 9 เม.ย.) - 30 เม.ย.63 ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำเอกสารแจ้ง กพท. โดยเป็นอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กพท.ไม่จำเป็นต้องพิจารณา อนุมัติอีกแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง มาตรการปิดทางเข้า - ออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระบุว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อและการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติโดยเร็ว และไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในเขตพื้นที่จ.ภูเก็ต ตามข้อกำหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 จึงกำหนดมาตรการปิดช่องทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในการใช้ยานพาหนะหรือพาหนะอื่นใด และบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่องทางบกและทางนตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวัน ที่ 30 เมษายนจนกว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น

สำหรับช่องทางอากาศ กำหนดให้ปิดท่าอากาศยาน
จ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01น.ของวันที่ 10 เมษายน
2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยให้แจ้ง
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ทราบเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้า 7 วันเพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์อันเกิดจากการบังคับใช้มาตรการปิดทางเข้า - ออกช่องทางอากาศ จึงขอประสานได้พิจารณาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
อำนาจหน้าที่

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว หรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบตามความเป็นและเร่งด่วนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว
จึงขอประสานได้พิจารณาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว หรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบตามความจำเป็นและเร่งด่วนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"