'ธนารักษ์'เลื่อนเก็บค่าเช่าตลาดนัด6เดือนสู้โควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

 

6 เมษายน 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพฯ และธนารักษ์จังหวัดทุกพื้นที่ ออกมาตรการดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุทุกกลุ่ม ทั้งสัญญาก่อสร้างอาคาร ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง และสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ที่เปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุเนื้อที่เกิน 2 ไร่ มูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ให้สามารถเลื่อนชำระค่าเช่าค่าตอบแทนของเดือนมี.ค.-ส.ค. 2563 รวม 6 เดือน และให้ผ่อนชำระค่าเช่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563- 31 ส.ค. 2564 พร้อมยกเว้นเบี้ยปรับ 1.5% ต่อเดือน

ทั้งนี้ มาตรการนี้กรมฯ ได้ทำเพิ่มเติมจากของเดิม ที่ให้เลื่อนเก็บค่าเช่าเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 6 เดือน และให้มาจ่ายได้ในเดือนก.ย.2563 แต่มาตรการใหม่จะครอบคลุมทุกธุรกิจที่มีสัญญาเช่าที่ราชพัสดุทั่วประเทศ เช่น ตลาดสด ตลาดนัด โรงงาน อาคารสำนักงาน ธุรกิจขนส่ง ร้านขายของ เป็นต้น หากเช่าที่ราชพัสดุจะได้รับการเลื่อนเก็บค่าเช่า 6 เดือน รวมถึงให้ทยอยผ่อนค่าเช่าได้อีก 1 ปี โดยไม่เสียเบี้ยปรับ ส่วนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหากได้รับผลกระทบ ก็สามารถยื่นขอความช่วยเหลือให้กรมฯพิจารณาได้เป็นรายกรณี

“การเพิ่มมาตรการชุดนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รุนแรงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉิน ซึ่งมีการปิดสถานประกอบการ และให้ประชาชนอยู่ในที่พัก รวมถึงการปิดด่านชายแดน และจำกัดการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การขนส่ง ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ขาดรายได้ จนอาจนำไปสู่การเลิกจ้างพนักงานและการปิดกิจการได้ กรมฯจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม” นายยุทธนา กล่าว

นายยุทธนา กล่าวว่า ผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการเกษตรยังคงได้รับการยกเว้นค่าเช่า 1 ปี ในรอบปีงบ 2564 พร้อมกับเว้นเบี้ยปรับ 1.5% เหมือนเดิม โดยคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนและเกษตรกร ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่าย 1.5 แสนสัญญญา และเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้เช่าและสมาชิกในครัวเรือนได้มากกว่า 450,000 คน ส่วนผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่านอกเหนือจากสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย สัญญาเช่าที่ดินราขพัสดุเพื่อการเกษตร สัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น สามารถยื่นหนังสือและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอความช่วยเหลือได้

อย่างไรก็ตาม กรณีผู้เช่าที่มีภาระค่าเช่าค้างชำระกับกรมธนารักษ์และต้องการเข้าร่วมมาตรการจะต้องมาชำระค่าเช่าค้างให้ครบถ้วนภายในวันที่ 3 ก.ค. 2563 โดยจะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บเบี้ยปรับ 1.5% ต่อเดือน ส่วนกรณีผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีภาระค่าเช่าค้างชำระกับกรม และต้องการเข้าร่วมมาตรการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า 1ปี จะต้องค่าเช่าค้างให้ครบถ้วนภายในวันที่ 30 ก.ย.2563 พร้อมได้รับยกเว้นเรียกเก็บเบี้ยปรับ 1.5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระตามสัญญาที่กำหนดไว้


มีคนสงสัย......!"สามสัส" ใช้อาหารเม็ด "K กวนตีน" กระมัง สมุน ๓ นิ้ว เสพถึงคลุ้มคลั่ง ออกอาละวาดกลางอากาศหนาวอย่างนั้น?โควิดกำลังระบาด รอบ ๒ แท้ๆ ทั้งบ้านเมืองใช้มาตรการฉุกเฉิน ด้วยเจตนาไม่อยากให้มีการรวมตัวกันมากๆ 

กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?
ถึงเวลาที่ "นายกฯ ต้องทำ"