รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้เข้าคลัง 6 เดือนทะลุ 1แสนล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

 

8 เมษายน 2563 นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคม 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า ร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 4,307 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ  ในช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) จำนวน 101,173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101 ของประมาณการ เงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท ทั้งนี้รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 92 ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 26,055 ล้านบาท  2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,301 ล้านบาท 3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13,139 ล้านบาท 4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    10,500 ล้านบาท 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท  6 ธนาคารออมสิน 5,409 ล้านบาท  7 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,020 ล้านบาท 8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท  9 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3,839 ล้านบาท 10 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,414 ล้านบาท  อื่นๆ 7,872 ล้านบาท  รวม 101,173 ล้านบาท
 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน