"หมอเหรียญทอง" ทุ่มสุดตัวปรับรพ.มงกุฎวัฒนะ.รักษาผู้ป่วยโควิดเต็มที่ พร้อมเปิดเป็นรพ.เตียงสนาม


เพิ่มเพื่อน    


 

16 เม.ย.63 -ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลเอกชนในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่กรุงเทพฯ  ที่ร่วมให้บริการกรณีการระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีการปรับเปลี่ยนอาคาร(C) เป็นจุดตรวจคัดกรอง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ครอบคลุมการตรวจวิจัย รักษาพยาบาล มีเตียงพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 30 เตียง  พร้อมห้องปฏิบัติตรวจเชื้อโควิด-19 ที่รับตรวจได้ถึง 180 ราย/วัน ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลยังเดินหน้าบริการคัดกรองในบริเวณชุมชนโดยรอบ เพื่อเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่บอร์ด สปสช. มีมติให้โรคติดต่อไวรัสโรวิด-19 เป็นสิทธิประโยชน์ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดกรองผู้ติดเชื้อ การตรวจวินิจฉัยภายในห้องปฏิบัติการ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อให้ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในการคัดกรองโรคโควิด-19 คนไทยทุกคนสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะเป็นไปตามประโยชน์ของแต่ละกองทุนเช่นกองทุนประกันสังคมกองทุนสวัสดิการข้าราชการกองทุน อปท. และกองทุน สุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ทั้งที่โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนที่ถือเป็นส่วนที่สำคัญ

อย่าง โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ที่ให้บริการประชาชนผู้ที่มีสิทธิในบัตรทองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ได้มาเยี่ยมชมก็ได้เห็นถึงความพร้อมตั้งแต่การมีจุดคัดกรอง และอาคารที่สามารถรองรับผู้ป่วยในการรักษา มีห้องรองรับ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแล นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการที่สามารถทำ PCR หาเชื้อโควิด-19 ได้เอง  ซึ่งได้กระจายไปยังบริเวณชุมชนด้วย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ และจากการที่มีผู้ป่วยเข้ามารักษาก็พบว่ายังไม่มีรายใดเสียชีวิต ดังนั้นในทุกโรงพยาบาลก็จะต้องมีมาตรฐานในการดูแลเดียวกันทั้งหมด 

ด้านพล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ. มงกุฎวัฒนะ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลได้จัดเตรียมระบบบริการให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วน โดยเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ  เริ่มจากเป็นศูนย์สำรองเตียงให้แก่โรงพยาบาลรัฐ จากนั้นก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่อาคารซี (C) ซึ่งเป็นอาคารที่เคยใช้รักษาผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ แต่ปัจจุบันย้ายไปใช้ที่ตึกสร้างใหม่ทั้งหมด  ภายในได้แบ่งออกเป็น คลินิก ari สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน หรือมีอาการเข้าข่ายโควิด-19 ต้องทำการตรวจก่อนส่งไปยัง คลินิก PUIi หรือ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง และยังได้แยกจุด เอกซเรย์ ที่มีเตรียมไว้เฉพาะ ทั้งนี้ ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จึงสามารถทำได้เต็มพื้นที่ ซึ่งสามารถรองรับได้สูงสุดถึง 30 เตียง  ที่ผ่านมาได้ให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิดไปแล้ว 35 ราย กลับไปพักฟื้นแล้ว 32 ราย อีก3 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล ซึ่งมีอาการดีขึ้นตามลำดับ 


อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลได้เตรียมการเพื่อเป็น ศูนย์สำรองเตียง (RESERVE) ในการสนับสนุนภาครัฐหากสถานการณ์การระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและติดต่อกันเป็นวงกว้าง และยังได้จัดเตรียมลานจอดรถ ที่เป็นพื้นที่โล่งกว้างใช้เป็นพื้นที่สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ให้แก่รัฐบาลและกองทัพ หากเกิดสถานการณ์ระบาดรุนแรงสูงสุดตามคาดการณ์ไว้ และยังได้เตรียมจัดห้องพื้น 20 ยูนิต สำหรับผู้ป่วยคัดแยกที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอาการ เพื่อหาสาเหตุการติดเชื้อโควิด  ยังมีวอร์ดทั่วไปของคนไข้บัตรทอง ในส่วนของผู้ป่วยชายล้วน ที่มีแผนเตรียมไว้หากมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มก็จะใช้เป็นพื้นที่รักษาด้วย 

พล.ต.นพ.เหรียญทอง กล่าวต่อว่า ทางโรงพยาบาลยังได้เตรียมเครื่องช่วยหายใจที่มีเพียงพอจำนวน 62 เครื่อง และบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 1,500 คน เพื่อให้บริการคัดกรองเชิงรุก ที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสามารถตรวจหาเชื้อได้ถึง 180 รายต่อวัน ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา จึงได้เริ่มลงพื้นที่ชุมชนตั้งแต่เมื่อวาน และในวันนี้ทางโรงพยาบาลได้ลงพื้นที่คัดกรองประชาชนพบผู้ที่มีความเสี่ยงจำนวน 40 คน และได้เจาะเลือดเพื่อส่งห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลแล้ว และจะดำเนินการตรวจอย่างต่อเนื่องทุกวัน 
 

 


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'