กรมศุลกากรเตือน!อย่าหลงเชื่อสื่อออนไลน์ อ้างชื่อหลอกขายเครื่องวัดอุณหภูมิและหน้ากากอนามัย


เพิ่มเพื่อน    

21 เม.ย.63- เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ข่าว กรมศุลกากร เตือน!! อย่าหลงเชื่อสื่อออนไลน์ อ้างชื่อหลอกขายเครื่องวัดอุณหภูมิและหน้ากากอนามัย

จากกรณีที่มีสื่อออนไลน์ อ้างชื่อกรมศุลกากรโฆษณาชวนเชื่อในการจำหน่ายเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย โดยมีรูปภาพและข้อความที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ากรมศุลกากรเป็นผู้จำหน่ายเอง อาทิ “ศุลกากรสนามบินกรุงเทพยึดปืนวัดอุณหภูมิมาตรฐานสหภาพยุโรปจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้ขายต่ำกว่าราคาตลาดในเวลาจำกัด ถ้าสั่งซื้อภายใน 24 ชม. นี้ ส่งตรงจากสนามบิน เราจะต่อสู้โควิด 19 ไปด้วยกัน”

กรมศุลกากรขอแจ้งให้ทราบว่า กรมศุลกากรไม่มีการจำหน่ายเครื่องวัดอุณหภูมิ หรือหน้ากากอนามัยผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ แต่อย่างใด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้มีนโยบายให้กรมศุลกากรนำของกลางที่เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวส่งมอบศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) และกรมศุลกากรได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับสื่อออนไลน์ดังกล่าวไม่ได้เป็นสื่อภายใต้การกำกับดูแลของกรมศุลกากร และมีการนำตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของโครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมศุลกากรไปใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหาผลประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งถือเป็นการหลอกลวงประชาชน ทั้งนี้ การกล่าวอ้างชื่อหรือนำตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของหน่วยงานราชการมาเผยแพร่เพื่อหาผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือเพื่อการอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาตจากหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบและโปรดอย่าหลงเชื่อ

หากท่านเกิดข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมศุลกากร 1164 หรือศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) โทรศัพท์ 02-667-6000,02-667-7000 ต่อ 205844-8 หรือ website: ccc.customs.go.th.

 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ