อย.โต้ทุกประเด็นเพจโจมตี"อนุมัติชุดตรวจโควิด"ไร้คุณภาพ


เพิ่มเพื่อน    


24ม.ย.63-นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีเฟซบุ๊กเสนอข้อมูลว่า ทางรัฐวิสาหกิจจีนผู้ผลิตชุดตรวจโควิด-19 Rapid Antibody Test Kit ได้บริจาคชุดตรวจมอบให้กรมควบคุมโรค แต่ชุดตรวจดังกล่าวถูกกักอยู่ที่ด่านสุวรรณภูมิ รวมทั้งยังไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งที่เป็นชุดตรวจที่รัฐบาลจีนรับรองนั้น อย. ได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดพบเป็นข้อมูลเท็จ ดังนี้

โดยเฟซบุ๊กดังกล่าวได้เขียนข้อความว่า “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อย. ก็ยังอนุมัติให้สามารถนำเข้าและจำหน่ายได้ โดยอ้างว่าสเปนใช้ไม่เป็นเอง”ข้อเท็จจริง : อย. อนุมัติให้ชุดตรวจจากบริษัท Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd. นำเข้า โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ ผลการตรวจประเมินคุณภาพชุดตรวจที่ผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หนังสือรับรองการขายจากประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูตไทยในประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ และเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น แค็ตตาลอก คู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ อย. อนุมัติก่อนที่จะทราบปัญหาในประเทศสเปน และ อย. ไม่เคยกล่าวอ้างว่าสเปนใช้ไม่เป็นเอง อีกทั้งกรณีนี้ด่านอาหารและยายังไม่เคยมีการตรวจปล่อยให้สินค้านำเข้ามาภายในประเทศ และหลังจากที่มีข่าวที่ประเทศสเปน อย. ก็ได้มีการยกเลิกการอนุมัติให้นำเข้าดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้   เฟซบุ๊กดังกล่าวได้เขียนข้อความว่า “ทั้ง ๆ ที่ Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd และ Hangzhou Biotest Biotech Co.,Ltd. ทั้งคู่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายในจีน แต่ก็ยังได้รับอนุญาตให้นำเข้าและจำหน่ายในไทยได้               โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ อย.” ข้อเท็จจริง :  กรณีชุดตรวจของ Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd บริษัทผู้นำเข้าได้ขอยกเลิกหนังสือรับรองประกอบการการนำเข้า และ อย. ได้ยกเลิกหนังสือรับรองดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีการนำเข้าชุดตรวจมาจำหน่ายในไทย และสำหรับชุดตรวจที่ผลิตโดย Hangzhou Biotest Biotech Co.,Ltd อย. ยังไม่เคยได้รับอนุมัติการนำเข้าเพื่อจำหน่ายในไทย

และ เฟซบุ๊กดังกล่าวได้เขียนข้อความว่า “ขณะที่รัฐวิสาหกิจจีนผู้ผลิตชุดตรวจโควิด-19 Rapid Antibody Test kit              ของจริง มีทั้ง China FDA, China COA และ China CFS ส่งชุดตรวจมาบริจาคมอบให้กรมควบคุมโรคใช้ฟรี ๆ แต่ชุดตรวจนั้นกลับถูกกักไว้ที่ด่าน อย. สุวรรณภูมินานเกือบเดือน และยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ อย. จนถึงป่านนี้ ทั้ง ๆ ที่ฟรี และเป็นของแท้รับรองโดยรัฐบาลจีน” ทั้งที่ข้อเท็จจริง : จากการตรวจสอบข้อมูลที่ด่านอาหารและยา สุวรรณภูมิ ไม่พบว่ามีการกักชุดตรวจดังกล่าวที่ด่านสุวรรณภูมิ และยังไม่มีผู้มายื่นขอผ่อนผันนำเข้าชุดตรวจจากรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อบริจาคแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในการนำเข้าชุดตรวจมาบริจาคให้หน่วยงานรัฐ จะใช้หลักฐานการรับบริจาคจากหน่วยงานของรัฐผู้รับบริจาคเป็นสำคัญ โดยด่านอาหารและยาจะพิจารณาตรวจปล่อยทันที

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. มุ่งดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย หากมีปัญหาหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก